Chuyên đề Phân tích thống kê tài sản cố định và đàu tư dài hạn tại công ty CP chế biến dịch vụ thủy sản Cát Hải

Trong quá trình tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần phải có 3 yếu tố, đó là người lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động để thực hiện mục tiêu tối đa hoá giá trị của chủ sở hữu. Tư liệu lao động trong các doanh nghiệp chính là những phương tiện vật chất mà con người lao động sử dụng nó để tác động vào đối tượng lao động. Nó là một trong 3 yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất mà trong đó tài sản cố định (TSCĐ) là một trong những bộ phận quan trọng nhất. Đối với các doanh nghiệp sản xuất thì TSCĐ được sử dụng rất phong phú, đa dạng và có giá trị lớn, vì vậy việc sử dụng chúng sao cho có hiệu quả là một nhiệm vụ cần thiết. TSCĐ nếu được sử dụng đúng mục đích, phát huy được năng suất làm việc, kết hợp với công tác quản lý sử dụng TSCĐ như đầu tư, bảo quản, sửa chữa, kiểm kê, đánh giá được tiến hành một cách thường xuyên, có hiệu quả thì sẽ góp phần tiết kiệm tư liệu sản xuất, nâng cao cả về số và chất lượng sản phẩm sản xuất và như vậy doanh nghiệp sẽ thực hiên được mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận của mình. Nói tóm lại, vấn đề sử dụng đầy đủ, hợp lý công suất của TSCĐ sẽ góp phần phát triển sản xuất, thu hồi vốn đầu tư nhanh để tái sản xuất, trang bị thêm và đổi mới không ngừng TSCĐ, là những mục tiêu quan trọng khi TSCĐ được đưa vào sử dụng. Để làm được điều đó các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải đặc biệt chú trọng đến hoạt động thống kê trong doanh nghiệp của mình. Hoạt động thống kê đóng một vai trò không nhỏ giúp cho những người quản lý doanh nghiệp nắm được toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp nói chung, về tình hình thực tế, biến động vốn cố định, tình hình tăng giảm TSCĐ nói riêng để từ đó có những quyết định hợp lý trong việc điều tiết vốn, tài sản cố định một cách hợp lý nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC