Chuyên đề Phân tích thực trạng các hình thức trả lương tại nhà xuất bản chính trị quốc gia – sự thật

Trong nền kinh tế thị trường như hiện nay công tác tổ chức trả công lao động đã và đang được các nhà quản lý quan tâm hàng đầu bởi nó có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của mọi cơ quan, doanh nghiệp. Trong các doanh nghiệp ở mọi thành phần kinh tế khác nhau của nền kinh tế thị trường có rất nhiều loại lao động khác nhau, tính chất vai trò của từng loại lao động đối với mỗi quá trình sản xuất kinh doanh lại khác nhau. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp phải lựa chọn hình thức trả lương nào cho người lao động sao cho phù hợp với đặc điểm công nghệ, với trình độ năng lực quản lý của mình. Mặt khác việc lựa chọn hình thức trả lương đúng đắn còn có tác dụng thoả mãn lợi ích người lao động, chấp hành tốt kỷ luật lao động nâng cao năng suất lao động giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí nhân công hạ được giá thành sản phẩm. Hoàn thiện hình thức trả lương đối với các tổ chức mang ý nghĩa chiến lược đối với tổ chức nói chung và người lao động nói riêng. Để làm rõ hơn về vấn đề này em đã lực chọn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC