Chuyên đề Phát triển hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam chi nhánh MSB Cầu Giấy

Những thành tựu to lớn đạt được sau hơn 20 năm đổi mới, với những bước tiến nhanh và dài để hội nhập với nền kinh tế Thế giới cho thấy sự chủ động chuyển mình và chủ động hội nhập của kinh tế Việt Nam. Nhưng để có thể tiến xa hơn nữa cần đòi hỏi sự nỗ lực của tất cả các thành phần kinh tế, trong đó đặc biệt phải kể đến các Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đó cũng là đường lối, chiến lược của Đảng và Nhà nước, nhưng không thể phủ nhận rằng chúng ta vẫn đang rất lúng túng trong việc triển khai nó bởi còn tồn tại rất nhiều khó khăn.Trong đó, khó khăn về vốn, về đổi mới công nghệ và tiếp cận các dịch vụ tài chính là đáng kể nhất. Hoạt động cho vay đối với các Doanh nghiệp vừa và nhỏ là một trong những hoạt động cho vay chủ yếu của các Ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay. Đây là một đề tài cũ mà mới. Nó cũ về lý thuyết, nhưng mới về mặt giải pháp cụ thể trong từng điều kiện kinh tế- chính trị- xã hội của Đất nước. Xuất phát từ quan điểm trên và từ thực trạng của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay, qua thời gian thực tập tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh MSB Cầu Giấy, em đã chọn đề tài : “ Phát triển hoạt động cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam” làm chuyên đề tốt nghiệp. Kết cấu chuyên đề gồm có 3 chương: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về hoạt động cho vay đối với các Doanh nghiệp vừa và nhỏ của NHTM Chương 2 : Thực trạng hoạt động cho vay các Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam- Chi nhánh MSB Cầu Giấy Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động cho vay các Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam- Chi nhánh MSB Cầu Giấy

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC