Chuyên đề Phát triển khách hàng sử dụng thẻ của ngân hàng Á Châu

1. Sự cần thiết của đề tài : Những tiến bộ vĩ đại của công nghệ thông tin và truyền thông trong thời gian vừa qua đã đưa nền kinh tế toàn cầu tiến lên một tầm cao mới với sự cạnh tranh gay gắt hơn bao giờ hết. Điều này đặc biệt rõ nét đối với ngành ngân hàng, một trong những ngành kinh doanh được đánh giá là nhạy cảm và cạnh tranh bậc nhất trên toàn cầu. Với hệ thống thông tin có thể dễ dàng truy nhập bất cứ lúc nào, khách hàng càng ngày càng có nhiều sự lựa chọn hơn trong việc mua bán hàng hóa, dịch vụ, đồng thời, yêu cầu của khách hàng cũng cao hơn trước kia rất nhiều. Trong các hoạt động giao dịch có sự tham gia của ngân hàng, khách hàng đang nâng dần mức độ thoả mãn dịch vụ của mình lên, họ mong muốn các dịch vụ đó được đáp ứng một cách thuận lợi và nhanh chóng. Dịch vụ thẻ ngân hàng cũng không phải là ngoại lệ. Chính vì vậy, các giải pháp nhằm phát triển khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng nói chung và dịch vụ thẻ nói riêng ngày nay đều nhằm hướng tới mục tiêu: cung cấp dịch vụ có chất lượng tốt nhất cho khách hàng trên nền tảng công nghệ tích hợp hiện đại ngày nay. Dịch vụ thẻ xuất hiện trên thế giới từ những thập niên đầu tiên của thế kỷ 20 và đang phát triển rất mạnh trên thế giới. Ở Việt Nam, thị trường thẻ mới ra đời trong khoảng 15 năm nay, nhưng thật sự phải tới năm 1999, thẻ thanh toán mới thực sự phát triển khi có sự tham gia của nhiều ngân hàng trong nước. ACB là một trong 2 ngân hàng đầu tiên đi tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh thẻ ở Việt Nam. Và với 13 năm kinh nghiệm, ACB đã thu hút được một lượng khách hàng không nhỏ sử dụng thẻ thanh toán, góp phần quan trọng trong sự phát triển thị trường thẻ Việt Nam. Với phương châm: “Luôn hướng đến sự hoàn hảo để phục vụ khách hàng” được đề ra ngay từ những ngày đầu thành lập, ACB luôn nỗ lực không ngừng để gia tăng lợi ích cho khách hàng sử dụng thẻ của mình, đồng thời khẳng định vị thế vững chắc của ACB trên thị trường thẻ Việt Nam và trong lòng người tiêu dùng hiện đại. Xuất phát từ những yêu cầu cấp thiết trên, tôi lựa chọn vấn đề: “Phát triển khách hàng sử dụng thẻ của ngân hàng Á Châu” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu: Một là, nghiên cứu những vấn đề cơ bản về thẻ ngân hàng và hoạt động phát triển khách hàng sử dụng thẻ của các ngân hàng thương mại. Hai là, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động phát triển khách hàng sử dụng thẻ tại ngân hàng Á Châu (ACB) trong những năm qua. Ba là, đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần đẩy mạnh phát triển khách hàng sử dụng thẻ thanh toán của ngân hàng Á Châu (ACB) trong tương lai. 3. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu: • Đối tượng nghiên cứu: là quá trình hoạt động kinh doanh thẻ và trọng tâm là hoạt động phát triển khách hàng sử dụng thẻ của ngân hàng Á Châu (ACB) tại thị trường Việt Nam. • Phạm vi nghiên cứu: việc nghiên cứu được giới hạn : - Về không gian: chuyên đề chỉ nghiên cứu về nghiệp vụ kinh doanh thẻ ngân hàng và hoạt động phát triển khách hàng sử dụng thẻ của một số ngân hàng đang hoạt động trên thị trường Việt Nam. Chuyên đề tập trung đánh giá hoạt động của hơn 30 ngân hàng tham gia lĩnh vực kinh doanh thẻ Việt Nam và của riêng ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) : về thực trạng công tác phát triển khách hàng trong thời gian qua vào những thách thức mà ACB phải đương đầu trong cuộc cạnh tranh gay gắt của thị trường và định hướng phát triển khách hàng thanh toán bằng thẻ của ACB thời gian tới. Và để nghiên cứu tâm lý, thái độ và xu hướng sử dụng thẻ của khách hàng, chuyên đề chỉ tập trung khảo sát các nhóm khách hàng tại Hà Nội. - Về thời gian: chuyên đề tập trung phân tích quá trình hình thành và phát triển của thị trường thẻ Việt Nam từ khi ra đời đến nay, đúc kết qua 13 năm xây dựng và phát triển hoạt động kinh doanh thẻ của ACB để đánh giá thực trạng hoạt động phát triển khách hàng dùng thẻ thanh toán của ACB thời gian qua và định hướng của ACB trong tương lai. • Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp luận : Để giải quyết các vấn đề đặt ra, chuyên đề sử dụng phương pháp kết hợp chặt chẽ giữa tư duy biện chứng và quan điểm lịch sử, đồng thời, vận dụng các phương pháp phân tích thống kê kinh tế để hệ thống hoá và phân tích các dữ liệu thông tin (gồm thông tin khảo sát thực tế và các nguồn thông tin khác) để khái quát hoá thành những nội dung và đề xuất giải pháp gắn liền với thực tiễn của ngân hàng ACB - Phương pháp nghiên cứu trực tiếp: Do điều kiện thực tập tại ngân hàng ACB – Trung tâm thẻ trong thời gian vừa qua nên tôi có dịp tham quan, khảo sát và nghiên cứu trực tiếp hoạt động kinh doanh thẻ và có điều kiện các cán bộ nhân viên kinh doanh thẻ khi họ đang tiếp xúc với khách hàng. Đây là nguồn thông tin rất quan trọng và có giá trị cho tôi trong việc nghiên cứu chuyên đề này. - Phương pháp khảo sát thực tế: Chuyên đề đã tiến hành khảo sát 500 khách hàng, trong đó có 100 khách hàng đã có công việc và thu nhập ổn định sử dụng thẻ thanh toán của ACB, 400 sinh viên thuộc 4 khối ngành đào tạo đại học: khối ngành kỹ thuật, khối ngành kinh tế, khối ngành xã hội và khối ngành nghệ thuật. Qua những thông tin thu thập được, chuyên đề rút ra một số kết luận phục vụ việc đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp cho hoạt động phát triển khách hàng của dịch vụ thẻ ngân hàng ACB. 4. Kết cấu của đề tài: Tên chuyên đề: “Phát triển khách hàng sử dụng thẻ của ngân hàng Á Châu (ACB)” Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các tài liệu tham khảo, bảng - biểu đồ và các phụ lục, thì nội dung chuyên đề gồm ba phần chính: Chương 1 : Những cơ sở phát triển khách hàng sử dụng thẻ của ngân hàng Á Châu (ACB). Chương 2 : Thực trạng phát triển khách hàng sử dụng thẻ của ngân hàng Á Châu (ACB). Chương 3 : Phương hướng và biện pháp phát triển khách hàng sử dụng thẻ của ngân hàng Á Châu (ACB) trong những năm tới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC