Chuyên đề Phát triển thương hiệu sản phẩm của công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Nam Thành

Công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Nam Thành là công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh phân phối, kinh doanh bán lẻ và kinh doanh dự án. Khởi đầu với 7 nhân viên từ khi thành lập, cho tới nay Công ty Nam Thành đã xây dựng được hệ thống làm việc chuyên nghiệp với trên 70 nhân viên nhiệt tình, có năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao đáp ứng được yêu cầu phát triển mạnh mẽ cùng với sự phát triển của Việt Nam trong quá trình hội nhập. Trong bối cảnh gia nhập WTO hiện nay, thì việc cạnh tranh sẽ ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp, các doanh nghiệp nào có uy tín, có thương hiệu và chiếm được cảm tình của khách hàng sẽ đứng vững trên thị trường. Do đó, việc cạnh tranh thương hiệu ngày càng được các doanh nghiệp quan tâm phát triển. Chính vì thế em đã chọn đề tài “ Phát triển thương hiệu sản phẩm của công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Nam Thành” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình. Mục tiêu nghiên cứu chính của đề tài này là phát triển thương hiệu “Nam Thành” của công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Nam Thành. Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến phát triển thương hiệu trong doanh nghiệp, sau đó phân tích thực trạng phát triển thương hiệu sản phẩm của công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Nam Thành. Cuối cùng là đề xuất một số giải pháp phát triển thương hiệu sản phẩm của công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Nam Thành. Chương I của đề tài nói về những vấn đề tổng quan khi nghiên cứu đề tài Chương II là phương pháp nghiên cứu và thực trạng phát triển thương hiệu của công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Nam Thành Chương III đưa ra các kết quả đạt được của công ty trong quá trình phát triển, các hạn chế trong phát triển thương hiệu của công ty. Từ đó, tổng hợp đưa ra các đề xuất để phát triển thương hiệu sản phẩm của công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC