Chuyên đề Phương hướng và các giải pháp cải tiến công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển nông thôn Phú Thọ

Tháng 9 năm 2001 công ty được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã xếp hạng năng lực của nhà thầutrong nước.Được thi công tác công trình thuộc nhóm 3,4,6,7.Từ năm 1992 đến nay được UBND tỉnh Phú Thọ cho công ty mở rộng ngành nghề kinh doanh thên loại hình xây dựng công nghiệp và dân dụng ,xây dựng các công trình giao thông ,công trình điện nước ,xây dựng công trinh hạ tầng và phát triển nông thôn. Là một doanh nghiệp hạch toán độc lập ,với đội ngũ cán bộ quản lý ,cán bộ ky thuật và công nhân lành nghề .Các công trinh do công ty thi công những năm qua ddeuf được khai thác co hiệu quả ,đảm bảo đung thiết kế ,chất lương kỹ thuật và mỹ thuật công trình đều đảm bảo theo tiêu chuẩn nhà nước hiện hành.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC