Chuyên đề Protein tái tổ hợp và virus gumboro

Virus Gumboro hay còn gọi là Infectious Bursal Disease Virus (IBDV) là virus ARN sợi đôi, gây viêm túi Fabricius, xuất huyết cơ, hưhại thận thểcấp ởgà. Làm chậm tăng trưởng, gây suy giảm miễn dịch, tạo tỉlệchết khoảng 5-20% (nhiều thống kê cho rằng lên đến 60-100% đàn gà nuôi). Virus lây lan rất nhanh qua nhiều đường. Việc kiểm soát và phòng bệnh là rất khó khăn, đặc biệt khi các chủng mới của IBDV xuất hiện làm cho vaccine phòng bệnh trởnên kém hiệu quả(nhiêu nơi vaccine đã bịmất tác dụng). Vì vậy vấn đềtìm hiểu vềIBDV cũng nhưtìm ra lọai vaccine mới đểthay thếlà rất quan trọng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC