Chuyên đề Quản lý bán hàng cho hệ thống quản lý nhà hàng

Với sự phát triển bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay thì việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quản lý là hết sức cần thiết nhằm đơn giản hoá và nâng cao hiệu suất công việc. Chính vì vậy mà sự lớn mạnh của các doanh nghiệp công nghệ thông tin trong nước đã và đang đóng một vai trò vô cùng quan trọng trọng trong sự phát triển kinh tế của nước nhà. Việt Nam đã chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), mở ra nhưng cơ hội và thách thức mới. Hoà mình vào dòng chảy kinh tế chuyên nghiệp có quy mô lớn nhất hành tinh, với những quy định mới áp dụng cho tất cả các tổ chức kinh tế, các rào cản thương mại cũng từng bước được gỡ bỏ. Hội nhập kinh tế quốc tế càng sâu, các sản phẩm của Việt Nam càng phải chịu áp lực cạnh tranh mạnh mẽ. Vì vậy, các doanh nghiệp phải nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới để tạo lợi thế cạnh tranh riêng của mình . Là một cử nhân công nghệ thông tin tương lai, nhận thức được tầm quan trọng của tin học hoá và các doanh nghiệp tin học trong cơ chế thị trường như hiện nay ở Viêt Nam, sau một thời gian nghiên cứu và học tập, em đã quết định chọn đề tài “Quản lý bán hàng cho hệ thống Quản lý nhà hàng” nhằm ứng dụng những kiến thức công nghệ thông tin đã được học và kết hợp chúng với kiến thức về kinh tế . Nội dung chính của báo cáo bao gồm : Chương 1 : Giới thiệu chung về công ty mà em tham gia khảo sát và triển khai phần mềm quản lý nhà hàng. Giới thiệu một số lĩnh vực hoạt động chính của công ty và các sản phẩm phần mềm then chốt đã và đang được ứng dụng tại nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chương 2 : Nêu mục đích của việc khảo sát và triển khai phần mềm. Tìm hiểu và phân tích tình hình hoạt động thực tế của các nhà hàng tại Việt Nam từ đó đánh giá tính khả thi của dự án cũng như đưa ra được những phân tích chi tiết về các nghiệp vụ quản lý nhà hàng. Chương 3 : Giới thiệu về phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống. Áp dụng phương pháp phân tích và những tài liệu khảo sát nghiệp vụ nhà hàng để thiết kế những sơ đồ phân tích thiết kế hệ thống. Chương 4 : Giới thiệu phương pháp phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu. Thiết kế mô hình thực thể liên kết quản lý nhà hàng. Phân tích chi tiết các bảng dữ liệu. Chương 5 : Giới thiệu môi trường cài đặt. Nêu các ưu điểm khi dùng VB 6.0 và SQL 2000 để cài đặt chương trình. Giới thiệu giao diện và chức năng chi tiết của các Form trong chương trình. Kết luận và kiến nghị : Kết luận và đánh giá về chương trình : phân tích các ưu điểm và nhược điểm. Nêu kiến nghị và hướng phát triển của chương trình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC