Chuyên đề Quản lý thư viện sách

Ngành công nghệ thông tin (CNTT) trong những năm gần đây đã có những bước phát triển vượt bậc trên thế giới cũng như trong nước. CNTT đã góp phần rất lớn cho sự phát triển kinh tế của nước ta trong thời kì đổi mới. Chính vì thế nhu cầu tin học hóa các chương trình quản lý trong các lĩnh vực hiện đang rất lớn trong đó có trường đại học Bac Liêu của chúng ta. Trong ứng dụng tin học trong công tác quản lý đã phát triển mạnh mẽ giúp cho công tác quản lý ngày càng trở lên hiệu quả hơn như nâng cao hiệu suất trong công việc, đưa ra các báo cáo, các số liệu thống kê một cách nhanh chóng chính xác và kịp thời. Đồng thời nhờ có việc ứng dụng tin học dẫ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức của con người,nó làm giảm nhẹ bộ máy quản lý vốn rất cồng kềnh từ trước tới nay. Trong quá trình học tập chúng em thấy hệ thống thư viện ngày càng gần gũi với học sinh sinh viên trong trường tư việc mượn trả sách đến viện đọc sách trong thư viện cũng là cách học hết sức bổ ích. Với đề tài " Chương trình quản lý thư viện sách trong trường học" Chúng em đã xây dựng một chương trình khảo sát hoàn chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý cũng như tìm kiếm cho người sử dụng. Sau đây sẽ là chương trình khảo sát của chúng em về mô hình hệ thống thư viện của Trường Đại Học. Chương trình đã được khảo sát thực trên, về mặt mô hình quản lý thư viện của nhà trường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC