Chuyên đề Quy chế trả lương ở công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị – Bộ Quốc phòng

Ngày nay, khi mà đất nước đang trong không khí hội nhập nền kinh tế WTO thì hầu như tất cả các doanh nghiệp lớn và nhỏ không ngừng áp dụng các biện pháp để tăng trưởng và phát triển nền kinh tế nói chung và của doanh nghiệp nói riêng . Bên cạnh áp dụng các giải pháp để phát triển và bắt kịp với nền kinh tế thế giới thì doanh nghiệp không thể bỏ qua việc quan tâm đến đời sống và tinh thần của người lao động trong doanh nghiệp. Bằng cách, trả cho họ phần chi phí sức lao động mà họ bỏ ra, nếu kết quả lao động càng cao thì phần tiền công của họ càng lớn. Còn nếu doanh nghiệp không công bằng trong việc chi trả tiền lương thì sẽ nhận lại sự thiếu nhiệt tình trong công việc của người lao động. Chính vì vậy, mà việc chi trả tiền lương _ tiền công cho người lao động không thể thực hiện một cách tuỳ tiện và theo ý muốn cá nhân được mà phải được thực hiện và chấp hành theo quy chế mà Nhà Nước ban hành. Nó được đánh giá là yếu tố hết sức quan trọng trong sự thành công của doanh nghiệp nên bản thân các doanh nghiệp cần chú trọng hơn nữa để đạt tới đỉnh cao của sự thành công. Nói đến tiền lương là nói đến một vấn đề nhạy cảm, thu hút được sự chú ý của rất nhiều đối tượng trong xã hội. Đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu vấn đề này. Các doanh nghiệp quan tâm đến vấn đề tiền lương như là một động lực quan trọng nhất thúc đẩy người lao động làm việc, là một lợi thế hay hạn chế của mình so với đối thủ cạnh tranh, hướng tới mục đích đem lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Một câu hỏi được đặt ra là: “Làm thế nào để xây dựng được một chính sách trả công hợp lý vừa thoả mãn nhu cầu người lao động, vừa đảm bảo khả năng chi trả của doanh nghiệp?” Điều này không đơn giản chút nào vì tiền lương luôn là vấn đề nan giải cho các doanh nghiệp. Lập kế hoạch quỹ tiền lương là một trong những chiến lược phát triển nguồn nhân lực quan trọng của các doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam thì vấn đề này đã được quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, chưa khoa học và chưa đạt được chất lượng như mong muốn. Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị – BQP cũng là một doanh nghiệp như vậy. Qua thời gian thực tập ở công ty Em nhận thấy nhiệm vụ lập kế hoạch quỹ tiền lương ở đây đã được thực hiện tương đối tốt, tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế cần khắc phục. Đây chính là lý do để Em chọn đề tài “Quy chế trả lương ở Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị – BQP” để nghiên cứu trong chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Chuyên đề sử dụng phương pháp biện chứng duy vật và những phương pháp nghiên cứu khoa học chung. Kết cấu của chuyên đề gồm: Chương 1: Phân tích thực trạng quy chế trả lương để trả công lao động ở Công ty đầu tư,phát triển nhà và đô thị – BQP. Chương 2: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy chế trả lương ở Công ty đầu tư, phát triển nhà và đô thị – BQP.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC