Chuyên đề Quy trình nghiệp vụ cho vay ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh 4

NHNo&PTNT Việt Nam là Ngân hàng lớn nhất Việt Nam cả về vốn, tài sản, đội ngũ CBNV, mạng lưới hoạt động và số lượng khách hàng. Đến cuối năm 2003, vốn tự có là 5200 tỷ. Tổng tài sản có trên 120 nghìn tỷ VND. Văn phòng đại diện miền Nam tại thành phố Hồ Chí Minh; văn phòng đại diện miền Trung tại Đà Nẵng và hơn 1.800 chi nhánh ơtất cả các tỉnh, thành phố, huyện, thị xã và khu vực liên xã mạng lưới kinh doanh rộng khắp đất nước, đội ngũ CBNV hơn 28.000 người. NHNo&PTNT Việt Nam là Ngân hàng luôn chú trọng đầu tư đổi mới và ứng dụng công nghệ ngân hàng phục vụ đắc lực cho công tác quản trị kinh doanh và phát triển mạng lưới dịch vụ ngân hàng tiên tiến. NHNo&PTNT Việt Nam là ngân hàng đầu tiên hoàn thành giai đoạn 1 dự án Hiện Đại hoá hệ thống thanh toán và kế toán khách hàng (IPCAS) do Ngân hàng Thế giới tài trợ và đang tích cực triển khai giai đoạn 2 của dự án này. Hiện Ngân hàng đã kết nối mạng vi tính từ Trụ sở chính đến hầu hết các chi nhánh trong toàn quốc; và một hệ thống các dịch vụ ngân hàng gồm dịch vụ chuyển tiền điện tử, dịch vụ thanh toán thẻ tín dụng quốc tế, dịch vụ ATM, dịch vụ thanh toán quốc tế qua SWIFT. Đến nay, Ngân hàng hoàn toàn có đủ năng lực cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiên tiến,tiện ích cho mọi đối tượng khách hàng trong và ngoài nước. NHNo&PTNT Việt Nam là một trong số ngân hàng có quan hệ ngân hàng đại lý lớn nhất Việt Nam với trên 800 ngân hàng đại lý tại 110 quốc gia và vùng lãnh thổ tính đến cuối năm 2003. Là thành viên Hiệp hội Tín dụng Nông nghiệp Nông thôn Châu Á Thái Bình Dương (APRACA), Hiệp hội Tín dụng Nông thôn Quốc tế (CICA) và Hiệp hội Ngân hàng Châu Á (ABA); đã đăng cai tổ chức nhiều hội nghị quốc tế lớn như Hội nghị FAO năm 1991, Hội nghị APRACA năm 1996 và năm 2004, Hội nghị Tín Dụng Nông nghiệp Quốc tế CICA năm 2001, Hội nghị APRACA về thủy sản năm 2002. NHNo&PTNT là Ngân hàng đầu tại Việt Nam trong việc tiếp nhận và triển khai các dự án nước ngoài, đặc biệt là các dự án WB, ADB, AFD. Đến cuối năm 2002 đã tiếp nhận và quản lý có hiệu quả 62 dự án với tổng số vốn 2097 triệu USD. Với vị thế là Ngân hàng Thương mại hàng đầu Việt Nam, Ngân hàng đã nỗ lực hết mình, đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, đóng góp to lớn vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế của đất nước. Cụ thể: tổng nguồn vốn huy động đến 31/12/2003 là 132.000 tỷ đồng, chiếm 37% tổng nguồn vốn huy động của toàn hệ thống Ngân hàng Việt Nam, tổng dư nợ 118.000 tỷ đồng. Với những thành tích đã đạt được, ngày 07/05/2004 Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã ký quyết định số 226/2003/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu thi đua cao quí “ Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới “ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam vì đã có những đóng góp đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC