Chuyên đề Theo dõi khả năng sinh sản của gà Ross 208 bố mẹ từ 25 – 33 tuần tuổi nuôi tại Việt Nam

Hiện nay chăn nuôi gia cầm đang có xu hướng phát triển mạnh tại Việt Nam. Do ưu điểm là khả năng quay vòng vốn nhanh hơn các loại gia súc khác, thêm vào đó là chi phí trên đầu gia cầm nhỏ hơn. các sản phẩm từ gia cầm như thịt, trứng, vừa có giá trị dinh dưỡng cao, giàu protein, axit amin cần thiết và các khoáng vi lượng, Lại nhập khẩu vì người tiêu dùng Việt Nam. Các nhà chăn nuôi, các hộ gia đình đã chọn vật nuôi làm vật nuôi chính trong cơ cấu chăn nuôi của mình. Tuy nhiên các giống gia cầm nội thường có yếu điểm là cho khả năng sản xuất kém: Khối lượng nhỏ, sức sản xuất thấp và sinh trưởng kéo dài. Các giống nội thường chỉ tồn tại ở các hộ gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ. Còn ở các cơ sở nghiên cứu, các trại giống và các cơ sở chăn nuôi lớn, họ thường nhập nội các giống gia cầm phù hợp, cho nuôi thích nghi, có lai tạo với giống nội để tăng hiệu quả sản xuất. Được sự giúp đỡ của các chuyên gia nước ngoài, nhiều giống gia cầm đã sống và phát triển tốt tại Việt Nam như: Gà hướng trứng Leghorn, Goldline, gà hướng thịt Plymouth – rock, ISA 30MPK, gà Cornish, Các giống này đã dần trở nên quen thuộc và được nhiều cơ sở chăn nuôi ưa chuộng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC