Chuyên đề Thiết kế cống lộ thiên

Cống C xây dựng ven sông Z để làm nhiệm vụ tưới nước cho 35.000ha ruộng, tiêu nước cho khu vực trên và ngăn lũ từ sông vào. Cống được xây dựng trên tuyến đường giao thông có xe 8-10 tấn đi qua.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC