Chuyên đề Thiết kế mạng lưới quan trắc đất cho tỉnh Bình Thuận

Bình Thuận là tỉnh duyên hải cực Nam Trung Bộ Việt Nam, là một tỉnh thuộc khu vực kinh tế miền Đông Nam Bộ nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của địa bàn kinh tế trọng điểm phía nam. - Diện tích: 7812,8 km2 ( chiếm 2,38% diện tích cả nước ) - Dân số: 1.260.000 người ( năm 2015 ) - Mật độ: 151 người/ km2. - Bình Thuận có 10 đơn vị hành chính và 127 xã, phường và thị trấn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC