Chuyên đề Thực trạng dịch vụ vận tải biển của công ty VinaShin New World

Trong những năm qua tình hình thế giới có nhiều biến động và gây ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Song với đường lối đúng đắn của Đảng và sự chỉ đạo của chính phủ nền kinh tế nước ta đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, với tốc độ tăng trưởng xấp xỉ 7,5% trong giai đoạn 2005-2009 và liên tục xếp thứ hai trên thế giới về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Việt Nam dần dần khẳng định được vị thể của mình trong khu vực cũng như thế giới. Đây là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các Công ty mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong hoạt động buôn bán trao đổi hàng hoá giữa các nước, các vùng kinh tế khác nhau vận tải luôn đóng một vai trò quan trọng. Ngày nay, vận tải đường biển chiếm vai trò quan trọng so với những ngành vận tải khác, khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển chiến tỷ trọng lớn và đang có xu hướng tăng lên. Nắm bắt được xu thế này trong những năm qua tập đoàn VinaShin đã không ngừng đầu tư cho các đơn vị thành viên mở rộng sản xuất kinh doanh. Nhận được sự giúp đỡ đó, công ty Vinashin New World đã ra đời và đã không ngừng mở rộng sản xuất kinh doanh và đạt được những thành tựu to lớn trong lĩnh vực dịnh vụ vận tải đường biển.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC