Chuyên đề Thực trạng FDI của Hàn Quốc vào Việt Nam: Giải pháp thu hút sau hội nhập

Cũng như nhiều quốc gia phát triển khác, Việt Nam coi dòng vốn FDI là động lực quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế của đất nước. FDI được coi là nguồn vốn quan trọng cho việc bổ sung nguồn vốn quốc gia. Trong năm 2006 vừa qua Hàn Quốc được công nhận là quốc gia có lượng vốn FDI vào Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay. Việc gia nhập WTO đã đem lại cho Việt Nam nhiều cơ hội thu hút FDI của các quốc gia trên thế giới. Vì vậy, khi nghiên cứu về Hàn Quốc em thấy tính cần thiết của đề tài, em chọn đề tài : “Thực trạng FDI của Hàn Quốc vào Việt Nam. Giải pháp thu hút sau hội nhập” Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài gồm 2 chương : - Chương 1 :Thực trạng FDI của Hàn Quốc vào Việt nam - Chương 2: Giải pháp thu hút FDI Hàn Quốc vào Việt nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC