Chuyên đề Thực trạng hoạt động đầu tư chứng khoán thông qua nghiệp vụ tự doanh tại công ty cổ phần chứng khoán VNDirect

Thị trường chứng khoán Việt Nam khai trương vào ngày 20/07/2000 và chính thức động từ ngày 28/07/2000 sau nhiều năm chuẩn bị. Cho đến nay, thị trường chứng khoán đã trở thành một kênh huy động vốn trung dài hạn trong nền kinh tế thị trường, bổ sung cho các kênh huy động vốn khác. Thị trường chứng khoán ngày càng được hoàn thiện phù hợp với thực tế phát triển kinh tế và nhu cầu kinh doanh của các nhà đầu tư.Cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán thì các công ty chứng khoán cũng được thành lập và thực hiện nhiều nghiệp vụ cơ bản về chứng khoán. Từ trước đến nay ta vẫn thường hay đề cập đến nghiệp vụ môi giới mà không quan tâm nhiều đến nghiệp vụ tự doanh chứng khoán của các công ty chứng khoán. Đây là một nghiệp vụ chiếm phần lớn trong tổng doanh thu của đa số các công ty chứng khoán. Tuy nhiên, do trình độ chuyên môn, năng lực thực hiện của các công ty chứng khoán cũng như các yếu tố khách quan dẫn đến việc thực hiện nghiệp vụ này ở các công ty chứng khoán còn nhiều bất cập. Chính vì thế trong quá trình thực tập tại công ty chứng khoán VNDirect em đã quyết định lựa chọn đề tài: “Thực trạng hoạt động đầu tư chứng khoán thông qua nghiệp vụ tự doanh tại công ty cổ phần chứng khoán VNDirect” làm chuyên đề thực tập nhằm hiểu rõ hơn về nghiệp vụ tự doanh chứng khoán trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả của việc đầu tư chứng khoán thông qua nghiệp vụ tự doanh. Đề tài của em được chia làm 2 phần: Phần I: Thực trạng của hoạt động tự doanh chứng khoán tại VNDIRECT Phần II: Giải pháp hoàn thiện hoạt động tự doanh của công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC