Chuyên đề Thực trạng và giải pháp huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Sơn La

Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế cao nhất thế giới. Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế đã khiến nhu cầu về vốn của các NHTM ngày càng lớn, để đầu tư phát triển. Trong điều kiện đó những năm qua ở nước ta vốn đầu tư của ngân sách hạn hẹp, vốn tự có của doanh nghiệp hạn chế, thị trường chứng khoán chưa phát triển nên nguồn vốn giành cho tăng trưởng chủ yếu là từ hệ thống ngân hàng nhất là các ngân hàng thương mại nhà nước. Nguồn vốn của các ngân hàng thương mại nhà nước chiếm tới 76% thị phần cung ứng vốn tín dụng của toàn bộ hệ thống ngân hàng. Mặc dù vấn đề huy động vốn có ý nghĩa quan trọng, song trong năm qua toàn bộ hệ thống ngân hàng nói chung và chi nhánh chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Sơn La nói riêng chịu ảnh hưởng mạnh từ chính sách thắt chặt tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát của Chính phủ. Trong một môi trường với các điều kiện; thay đổi liên tục, cả hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn: thiếu hụt thanh khoản kéo dài; Các Ngân hàng thương mại luôn cạnh tranh gay gắt về lãi suất huy động, để thu hút nguồn tiền gửi tiết kiệm hiếm hoi, và nhu cầu vốn của khách hàng tăng cao buộc các NHTM phải đặc biệt chú trọng đến công tác huy động vốn và được quan tâm hàng đầu trong các chương trình nhiệm vụ công tác; nhằm đảm bảo thanh khoản và tăng trưởng nguồn vốn phục vụ cho đầu tư phát triển. Nhận thức được vai trò to lớn của vốn đối với nền kinh tế nước nhà, tầm quan trọng của vốn đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh. Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Sơn La đã có chủ trương, giải pháp tăng cường huy động mọi nguồn vốn tạm thời nhàn dỗi, để có nguồn vốn đáp ứng nhu cầu tăng trưởng nền kinh tế, nâng dần tính ổn định và duy trì mức chi phí hợp lý, đáp ứng yêu cầu xin vay hợp lý của khách hàng. Những năm qua nguồn vốn huy động tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Sơn La luôn tăng, song vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu về vốn phục vụ khách hàng, bởi còn gặp phải một số hạn chế, khó khăn. Đây là lý do khiến em chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Sơn La” làm đề tài chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Đề tài tuy không phải là mới song em thiết nghĩ thực trạng và giải pháp huy động vốn vẫn là vấn đề cần thiết và cấp bách trong bối cảnh phát triển vốn hiện nay. Bài viết gồm 3 phần chính: Chương I: Lý luận chung về hoạt động huy động vốn của NHTM Chương II: Thực trạng công tác huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Sơn La Chương III: Giải pháp huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Sơn La.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC