Chuyên đề Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

Công tác thẩm định dự án đầu tư luôn là mối quan tâm hàng đầu của các ngân hàng trước khi quyết định đầu tư góp vốn hay cho vay vốn. Vì thực tế đã cho thấy rất nhiều dự án không mang lại hiệu quả dự kiến cả về mặt kinh tế và xã hội. Nhiều dự án đang triển khai phải ngừng thực hiện, hoặc phải thay đổi trên nhiều phương diện đã đưa ngân hàng đã đầu tư vào con đường bế tắc và có nguy cơ không thu hồi được vốn. Đặc biệt là các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng là những dự án thường kéo dài và chưa thể tạo ra ngay các sản phẩm cho xã hội. Nếu không có công tác thẩm định dự án thì dự án sẽ rủi ro rất lớn, gây khó khăn cho nền kinh tế và ngay bản thân hoạt động ngân hàng.Nó có thể tạo ra có thể tạo ra các áp lực cho nền kinh tế như giá cả, lạm phát, lãi suất Chính vì vậy, công tác thẩm định dự án đầu tư là một yêu cầu cần thiết đối với các ngân hàng nói chung và ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á nói riêng khi quyết định đầu tư góp vốn hay cho vay vốn. Trong điều kiện các nguồn lực xã hội còn khan hiếm và có hạn như ở nước ta, để đảm bảo được các mục tiêu kinh tế, xã hội mà Đảng và nhà nước đã đề ra và nhằm thích ứng với quy trình phát triển kinh tế, với những thay đổi sâu sắc đã và đang diễn ra trên đất nước ta - bối cảnh một nền kinh tế đang thích ứng với cơ chế thị trường trong môi trường cạnh tranh khi ra nhập tổ chức kinh tế thế giới (WTO) và xu thế toàn cầu hoá, đòi hỏi phải sử dụng các nguồn lực trên một cách hợp lý mang lại hiệu quả như đã định không, thì chỉ có thể thông qua công tác xây dựng và thẩm định các dự án đầu tư. Xuất phát từ quan điểm trên, em đã cố gắng nghiên cứu lý luận và thực tiễn và chọn đề tài : “Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á”. Với mục đích nghiên cứu là hệ thống hóa cơ sở lý luận về thẩm định dự án đầu tư cùng với việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng thẩm định dự án trong hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á để từ đó đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện thẩm định dự án trong hoạt động đầu tư của Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á. Bằng việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu như phương pháp thống kê, phân tích và tổng hợp bài viết của em được chia làm hai chương như sau : Chương I : Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á ( NASB). Chương II: Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại NASB.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC