Chuyên đề Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án ở tổng công ty VINACONEX

Tổng công ty VINACONEX thuộc Bộ xây dựng thông qua những kết quả mà Tổng công ty đã đạt được trong những năm vừa qua cho chúng ta thấy Tổng công ty là một đơn vị mạnh cả trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh lẫn cả trong công tác quản lý dự án trong xu thế phát triển nhanh của nền kinh tế toàn cầu, Tổng công ty không ngừng vươn lên khẳng định vị thế của mình nhằm cạnh tranh với các công ty khác. Để làm được điều này Tổng công ty đã phải thay đổi và cải thiện rất nhiều, nhất là trình độ quản lý dự án. Tuy nhiên mọi công việc đều có những mặt hạn chế cuả nó , không có cái gì là hoàn hảo tuyệt đối do đó mà đòi hỏi con người cần phải không ngừng nỗ lực để đạt gần tới cái đích của sự hoàn hảo đó . Trong điều kiện hệ thống luật pháp nước ta chưa thật sự ổn định , các điều luật thay đổi thường xuyên thì việc quản lý dự án tại Tổng công ty VINACONEX cũng cần phải được hoàn thiện để phù hợp hơn với yêu cầu đề ra và để phù hợp với các văn bản mới ban hành quy định về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng cơ bản . Cũng phải nhìn nhận khách quan rằng cơ cấu tổ chức cũng như cách thức quản lý còn có những tồn tại vướng mắc cần tháo gỡ để phù hợp với sự thay đổi không ngừng của đất nước. Vì vậy để nâng cao các công tác quản lý quản lý dự án, đảm bảo cho nó ngày càng hoàn thiện hơn Tổng công ty cần có một số giải pháp để đáp ứng. Tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của mình mà Tổng công ty đưa ra sự về một số lựa chọn giải pháp thích hợp. Trong chương 3 của bài viết này đã đề cập đến một số giải pháp có thể áp dụng cho công ty trong điều kiện hiện nay, nó sẽ góp phần nâng cao công tác quản lý dự án. Tuy nhiên để làm tốt hơn trong công tác quản lý dự án của mình Tổng công ty cần có sự điều chỉnh bổ sung sao cho nó đáp ứng một cách tốt nhất, đảm bảo đem lại hiệu quả cao nhất trong các hoạt động của Tổng công ty./.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC