Chuyên đề Thực trạng và một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu ở xí nghiệp Long Giang

Hoạt động đấu thầu đặc biệt là đấu thầu xây lắp ở nước ta hiện nay đang ngày càng phát triển và khẳng định được vai trò to lớn của mình đối với nền kinh tế. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành xây dựng hơn bao giờ hết càng trở nên khó khăn hơn, nhất là trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế như hiện nay. Trong quá trình tìm hiểu thực tế hoạt động đấu thầu ở xí nghiệp Long Giang – Công ty Hà Thành giai đoạn 2001 – 2008, em đã thực hiện những nghiên cứu của mình về tình hình thực hiện đấu thầu của xí nghiệp. Tìm hiểu thực trạng hoạt động, phân tích khả năng cạnh tranh của xí nghiệp trên cơ sở đó đưa ra một vài giải pháp nhằm bổ sung cơ sở lý luận cho việc nâng cao khả năng cạnh tranh của xí nghiệp. Những nghiên này đã được trình bày trong chuyên đề thực tập “Hoạt động tham gia dự thầu ở xí nghiệp Long Giang – Công ty Hà Thành – Bộ quốc phòng. Thực trạng và giải pháp”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC