Chuyên đề Thực trạng và một số giải pháp nâng cao khả năng truyền thông cổ động thu hút nguồn khách tại khách sạn MIMOSA

- Về trình độ học vấn: Hầu hết lao động trong khách sạn đều qua đào tạo tốt và ở đây có sự kết hợp linh hoạt giữa lao động giữa các bộ phận. Với trình độ học vấn như vậy thì vấn đề đón tiếp khách du lịch, quan trọng là khách quốc tế có thể đáp ứng được. Tuy nhiên để đáp ứng tốt hơn, thu hút khách quốc tế thì vấn đề nâng cao trình độ, đổi mới cách thức đón tiếp là cần đáng quan tâm. Tuy nhiên đáng chú ý ở đây là trình độ ngoại ngữ của nhân viên, nhất là nhân viên lễ tân còn rất hạn chế. Hầu hết chỉ sử dụng tiếng Anh, còn các ngoại ngữ khác hầu như chưa có. Yêu cầu trong thời gian tới, khách sạn cần giải quyết vấn đề này để thực hiện mục tiêu thu hút nhiều hơn nữa khách quốc tế trong thời gian tới. - Về trình độ nghiệp vụ: họ là những người có kinh nghiệm, khả năng giao tiếp tốt. Đặc biệt là sự nhiệt tình chu đáo khi phục vụ khách. Đây là yếu tố rất cơ bản có ảnh hưởng đến đánh giá của khách về chất lượng phục vụ. Tuy vậy, khách sạn cũng cần chú ý đến số lượng lao động chưa qua đào tạo, có biện pháp đào tạo cơ bản đối tượng này, nhằm tạo ra sự đồng bộ trong tính chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên. - Về giới tính: Ở đây có sự phân phối hợp lý giữa các bộ phận. Tuy nhiên ở bộ phận buồng phòng chưa thấy xuất hiện nam buồng phòng, đây là những người có khả năng giao tiếp tốt, có sức mạnh có thể làm tốt những việc nặng mà nữ buồng phòng không thể thực hiện được. - Về trình độ ngoại ngữ: Đây có thể xem là một trong những hạn chế của khách sạn trong việc đón tiếp khách quốc tế. Bởi vì mặc dù hầu hết đều qua đào tạo ngoại ngữ nhưng chủ yếu là Anh văn, chưa có những nhân viên có ngoại ngữ khác, ngay cả lễ tân. Đây là một điều đáng lo ngại của khách quốc tế khi đến khách sạn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC