Chuyên đề Tìm hiểu 24 tiết khí, sự phân định mùa - Ứng dụng trong đời sống xã hội

Từ ngàn xưa con người đã nhận thấy sự thay đổi về thời tiết khí, khí hậu. Sự thay đổi ấy lại tuân theo một quy luật có sự lặp đi lặp lại. Tác động đến sức khỏe con người và sinh trưởng của cây trồng Dựa vào kinh nghiệm mà con người đã nhận thức được sự thay đổi giữa ngày và đêm, giữa các ngày trong năm và các năm với nhau. 24 tiết khí, là sự tổng hợp nhiều kiến thức trên nhiều phương diện như: thiên văn học, khí tượng học và đặc điểm sinh trưởng của cây nông nghiệp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC