Chuyên đề Tìm hiểu đặc điểm cấu tạo, hoạt động và chức năng của mô hình hệ thống phun xăng KFZ-2001D

Từ đầu thập kỷ 90, cùng với sự phát triển của một nền kinh tếmở năng động mang tính th ị trường, các phương tiện vận tải hiện đại từ các nước có nền công nghiệp tiên tiến được nhập v ào Việt Nam ng ày càng nhiều để thay thế cho các xe, máy thuộc các thế hệ cũ v à lạc hậu về kỹ thuật. Nền công nghiệp ôtô của nước nhà, tuy còn non trẻ nhưng đã bắt đầu có những bước đi đầy triển vọng. Những năm gần đây, ở Việt Nam xe hơi đã b ắt đầu sử dụng rộng r ãi, s ố lượng ôtô hiện đại sử dụng động cơ xăng nhập vào nước ta ng ày càng nhiều. Các ô tô này đều được cải tiến theo xu hướng tăng công suất, tốc độ, giảm suất ti êu hao nhiên liệu, giảm độ độc hại của khí thải những cải tiến trên là nhằm đáp ứng nhu cầu ng ày càng cao c ủa con người v à nh ững quy định khắt khe v ề ô nhiễm môi trường. Đối với động cơ đốt trong thì quá trình tạo hỗn hợp cháy để có được hỗn hợp cháy yêu c ầu là rất quan trọng v ì nó s ẽ quyết định chất lượng của quá tr ình cháy. Mà quá trình cháy ảnh hưởng đến tính năng v à chất lượng của các chỉ ti êu kinh tế kỹ thuật của động cơ. Để đáp ứng được yêu cầu đó, nhờ v ào tiến bộ của công nghệ thông tin mà h ệ thống nhi ên liệu ở động cơ xăng có sự chuyển đổi từ việc d ùng cacbuarator để hoà trộn xăng- không khí sang dùng hệ thống phun xăng kiểu cơ khí, phun xăng kiểu điện tử. Đối với động cơ phun xăng kiểu cơ khí, được điều khiển hoàn toàn bằng cơ khí, điều chỉnh lưu lượng xăng phun ra do chính độ chân không trong ống hút điều khiển, xăng được phun ra li ên tục và được định lượng tuỳ theo khối lượng không khí nạp. Đối với hệ thống phun xăng điện tử, nhờ vào hàng loạt các cảm biến và bộ vi xử lý để cảm nhận thông tin từ ô tô để quá trính phun xăng cho thích hợp với từng chế độ làm việc của động cơ. Với mục đích củng cố kiến thức đã học, đào sâu những kiến thức về nguyên lý và c ấu tạo hệ thống nhi ên liệu động cơ xăng, nhằm nâng cao kiến thức chuy ên ngành ô tô. Em được khoa cơ khí giao chuyên đề tốt nghiệp: Tên đề tài: Tìm hiểu đặc điểm cấu tạo, hoạt động và chức năng của mô hình hệ thống phun xăng KFZ –2001D tại phòng mô phỏng và kết nối máy tính với các thiết bị năng lượng bộ môn kỹ thuật Ô tô. Với nội dung bao gồm: Chương 1:Giới thiệu chung. Chương 2: Đặc điểm cấu tạo nguy ên lý ho ạt động của mô h ình h ệ thống phun xăng KFZ-2001D. Chương 3: Các bài thực hành trên mô hình hệ thống phun xăng KFZ - 2001D. Chương 4: Kết luận và đề xuất ý kiến.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC