Chuyên đề Tìm hiểu về cá Rồng(Huyết Long)

Sinh sản: Loài này khó phân biệt đực, cái Thường cá tự ghép đôi sinh sản Tuy nhiên cá đực thường dài hơn cá cái. Cá có đặc tính là ngậm trứng trong miệng. Cá cái có buồng trứng đơn, mỗi lần đẻ có từ 60 – 65 trứng. Trứng to và nhiều noãn hoàng là dưỡng chất cho sự phát triển của phôi. Trứng nở khoảng 1 – 2 tuần nhưng cá bột được ấp trong miệng từ 4 – 5 tuần, trong thời gian này noãn hoàng tiêu biến dần, cung cấp dinh dưỡng cho phôi phát triển.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC