Chuyên đề Tình hình thẩm định tài chính các dự án đầu tư tại chi nhánh Đông Đô ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Nền kinh tế của nước ta đang có những chuyển biến rõ rệt, rất nhiều các doanh nghiệp mới thành lập, mở rộng trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế. Yếu tố đó làm xuất hiện một nhu cầu tất yếu về vốn. Vì lẽ đó, các ngân hàng thương mại, tổ chức hoạt động tài chính đứng trước một thực tế khách quan là có rất nhiều khách hàng đến yêu cầu được vay vốn. Trong đó cũng có những chi nhành của hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư hiện nay có rất nhiều ý tưởng sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của đời sống xã hội. Và việc thể hiện những ý tưởng đó là rất hợp lý, khách quan. Việc chuẩn bị dự án trước khi tiến hành đầu tư đòi hỏi chủ đầu tư phải nghiên cứu, tìm hiểu kỹ và có những phân tích tài chính hợp lý. Nó sẽ giúp cho nhà đầu tư có thể tưởng tượng, hình dung ra diễn biến thực hiện của dự án trong tương lai. Đi đôi với việc lập dự án của chủ đầu tư, đó chính là công tác thẩm định dự án. Đặc biệt với các dự án lớn, đòi hỏi lượng vốn cao trong thời gian dài; thường thì các doanh nghiệp sẽ tìm đến những nguồn vay khác nhau, trong đó các ngân hàng chính là một trong những “chủ nợ” hợp lý nhất. Trong các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam luôn có những chính sách tích cực nhất, luôn cho vay tín dụng với khối lượng vốn lớn và thời gian khá dài. Do đó, ở các chi nhánh đều phải thẩm định rất nhiều các dự án lớn, ở nhiều lĩnh vực nhằm lựa chọn những dự án khả thi nhất. Chính vì thế em đã thực tập và lựa chọn đề tài “Tình hình thẩm định tài chính các dự án đầu tư tại Chi nhánh Đông Đô – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam”. Chuyên đề thực tập của em gồm hai chương: ChươngI: Tình hình thẩm định tài chính các dự án đầu tư tại Chi nhánh Đông Đô. ChươngII: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại chi nhánh Đông Đô.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC