Chuyên đề Triển vọng kinh tế vĩ mô năm 2011

Trong năm 2010, mặc dù đà hồi phục tăng trưởng nền kinh tế thế giới có xu hướng chậm lại, đặc biệt là từ quý 3, Việt Nam vẫn đạt được mức tăng trưởng khá là 6.78%, so với 5.32% năm 2009, đưa quy mô GDP của nền kinh tế vượt ngưỡng 100 tỷ USD và đạt mức thu nhập bình quân đầu người là 1160 USD. Tuy nhiên, nền kinh tế phải trả giá bằng những bất ổn vĩ mô và những bất cân đối lớn. Lạm phát đã trở lại mức 2 con số (11.75%), VND giảm giá mạnh, trên thị trường chính thức là hơn 5.5%, nhưng ở thị trường tự do, VND giảm giá gần 9%, nhập siêu khoảng 12.5 tỷ USD, tăng 50% so với năm 2009, bội chi ngân sách lên đến gần 6% GDP, lãi suất tăng cao gây xáo trộn lớn trên thị trường tài chính, niềm tin vào điều hành chính sách vĩ mô đang suy giảm.Bước sang năm 2011, nền kinh tế vẫn đang tiếp tục đối diện với rất nhiều nguy cơ, nhưng cũng có thể tận dụng được nhiều thời cơ để phát triển. Báo cáo triển vọng kinh tế năm 2011 của TVSC xin đưa ra nhận định một số vấn đề lớn và dự báo một số biến số vĩ mô lớn trong năm 2011.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC