Chuyên đề Triển vọng phát triển chăn nuôi Việt Nam: Làm thế nào để cân bằng công nghiệp hóa chăn nuôi với chiến lược phát triển nông thôn và biến đổi môi trường?

Tại Việt Nam, dân số nông thôn chiếm hơn 70% và chủ yếu sống phụ thuộc vào nông nghiệp. Ngành chăn nuôi chiếm khoảng 25% tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp và đóng vai trò quan trọng đối với sinh kế của người dân. Sinh kế của người dân trên cả nước phụ thuộc chủ yếu vào chăn nuôi lợn (56% hộ nông thôn) và gia cầm (69%). Trong vòng 2 thập kỷ qua, sản xuất nông nghiệp tăng trung bình 5,5%/năm, đặc biệt ngành chăn nuôi phát triển với tốc độ khoảng 10%/năm. Giai đoạn 1995-2008, sản lượng thịt gia cầm và thịt lợn đã tăng gấp đôi, sản xuất sữa tăng gấp 5 lần. Sự phát triển nhanh chóng của ngành chăn nuôi trong thời gian qua đã đặt khu vực nông thôn nói riêng và cả nước nói chung trước nhiều thách thức to lớn. Ở một số vùng nhất định, các cở sở chăn nuôi có xu hướng tập trung hơn. Sự tăng trưởng cũng như quá trình công nghiệp hóa các tiểu ngành chăn nuôi đã nhanh chóng dẫn đến sự ra đời của nhiều loại hình mới về cơ sở chăn nuôi, các ngành công nghiệp chế biến và hệ thống phân phối. Tuy nhiên, sản xuất trong nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu nội địa, Việt Nam vẫn tiếp tục nhập khẩu một khối lượng lớn các sản phẩm thịt, sữa và thức ăn chăn nuôi. Do đó, ngành chăn nuôi sẽ giữ mức phát triển như cũ trong những năm tới đây.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC