Chuyên đề Trong địa lý những con số bao giờcũng “biết nói”

Trong học tập, nghiên cứu Địa lý cần có những kỹnăng của bộmôn nhưkỹ năng đọc bản đồ, lược đồ, biểu đồ, kỹnăng thu thập thông tin tài liệu.,trong đó không thểthiếu kỹnăng làm việc với bảng sốliệu thống kê. Một bảng sốliệu thống kê dù ít hay nhiều sốliệu (tuỳthuộc vào sốlượng cột, hàng của bảng) nó phản ánh được thực trạng của một hiện tượng hay một vấn đề địa lý qua các mốc thời gian (hay vùng lãnh thổ), đó là những con số"biếtnói". Chính vì thếdựa vào bảng sốliệu ta có thểrút ra được những nhận xét, nhận định, hay kết luận về các hiện tượng hay vấn đề địa lý, từ đó có thểgiải thích được nguyên nhân và dự đoán được các hiện tượng hay vấn đề đó trong tương lai. Bảng sốliệu thống kê còn được sửdụng rất rộng rãi trong các ngành kinh tếvà trong mọi hoạt động xã hội khác. Vì vậy, để đánh giá quá trình học tập của học sinh, trong đềkiểm tra, thi cử của bộmôn bao giờcũng có câu hỏi đểkiểm tra vềkĩnăng này, phần kiểm tra này thường chiếm khoảng 1/5 tổng điểm của bài. Hiện nay kỹnăng này của học sinh còn rất yếu, thểhiện rất rõ trong các bài kiểm tra, bài thi nên kết quảcủa bài làm chưa được nâng cao. Vậy, vấn đề đặt ra ở đây là hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹnăng này nhưthế nào?; làm thếnào đểcho học sinh nắm được quy trình làm việc với một bảng số liệu thống kê; làm thếnào đểhọc sinh biết dựa vào sốliệu rút ra được những nhận xét, nhận định ngắn gọn chính xác; làm thếnào hướng dẫn học sinh biết tính toán các sốliệu và lấy được sốliệu minh hoạ.Đó là vấn đềtôi lựa chọn trình bày cùng các bạn đồng nghiệp trong bài viết này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC