Chuyên đề Vận dụng mô hình chiến lược Portfolio BCG trong công tác hoạch định chiến lược tại công ty TNHH thương mại Mỹ Đức

Quản trị chiến lược ngày càng có tầm quan trọng lớn và thực sự cần thiết cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp phải đối diện với môi trường kinh doanh ngày càng biến động, phức tạp và chứa nhiều rủi ro, đó là các yếu tố kĩ thuật công nghệ thay đổi một cách nhanh chóng, vòng đời sản phẩm được rút ngắn lại đòi hỏi về chất lượng hàng hoá và dịch vụ của khách hàng cao hơn và khó nắm bắt hơn, cạnh tranh ngày càng quyết liệt hơn. Hoạt động quản trị chiến lược sẽ giúp các doanh nghiệp thích nghi một cách hiệu quả nhất với sự thay đổi của môi trường kinh doanh Quản trị chiến lược không bác bỏ hệ thống quản lý đã được khẳng định mà chỉ nhấn mạnh thích đáng vai trò và trách nhiệm ban lãnh đạo cao nhất, tăng cường khả năng, hiệu quả và tính linh hoạt của tổ chức. Thuật ngữ chiến lược kinh doanh và quản trị chiến lược mới được biết đến và sử dụng gần đây trên thế giới. Đối với doanh nghiệp Việt Nam thì đây là một khái niệm mới mẻ. Hầu hết các doanh nghiệp chưa chú trọng tới hoạt động quản trị chiến lược mà chủ yếu tập trung trong xây dựng và thực hiện các kế hoạch hàng năm hay ngắn hạn hơn. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp đã nhận thức và thực thi chiến lược kinh doanh mặc dù có những thành công và thất bại. Trong công tác quản lý, quản trị chiến lược cần được đặt xứng đáng với vị trí và vai trò của nó. Trước đây nhiều doanh nghiệp đã thành công là do chỉ chú ý đến chức năng hoạt động nội bộ và thực hiện các công việc hàng ngày của mình một cách có hiệu quả nhất, hiện nay phần lớn các doanh nghiệp phải đối mặt với môi trường kinh doanh ngày càng biến động, phức tạp và có nhiều rủi ro. Do vậy, chỉ chú ý đến chức năng nội bộ và công việc hàng ngày là không đủ, muốn tồn tại và phát triển các doanh nghiệp cần thiết phải vạch ra các chính sách, chiến lược kinh doanh nhằm triệt để tận dụng các cơ hội kinh doanh và hạn chế ở mức thấp nhất các nguy cơ từ đó nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Do vậy chiến lược kinh doanh không thể thiếu được, nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của các công ty trong tương lai Trong những năm qua nhờ đường lối mở cửa của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế nước ta đã có những bước phát triển nhanh chóng, vững chắc và mạnh mẽ. Trong điều kiện nền kinh tế nước ta chuyển đổi sang cơ chế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải xác định cho mình một chiến lược kinh doanh đúng đắn, nếu không có chiến lược kinh doanh hoặc có chiến lược kinh doanh sai lầm thì chắc chắn sẽ nhận được sự thất bại trong sản xuất kinh doanh. Là một sinh viên thực tập tại Công ty TNHH TM Mỹ Đức qua quá trình khảo sát và tìm hiểu em thấy rằng điều quan tâm lớn nhất của công ty là có một đường đi đúng đắn trong sản xuất kinh doanh, để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt và sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật. Chính điều này đã thôi thúc em nghiên cứu và chọn đề tài " Vận dụng mô hình chiến lược Portfolio (BCG) trong công tác hoạch định chiến lược tại công ty TNHH TM Mỹ Đức. Nhằm phân tích đánh giá thực trạng công tác sản xuất kinh doanh trong thời gian qua để từ đó đưa ra một số kiến nghị cần thiết góp thêm ý kiến của mình vào quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh ở công ty trong thời gian tới. Chuyên đề thực tập có kết cấu gồm ba chương: Chương I: Lý luận chung về mô hình BCG và công tác hoạch định chiến lược Chương II: Thực trạng về hoạch định chiến lược tại công ty TNHH TM Mỹ Đức Chương III: Vận dụng mô hình chiến lược portfolio trong công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH TM Mỹ Đức

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC