Chuyên đề Vật liệu gốm siêu dẫn

Khái niệm hiện tượng siêu dẫn Là hiện tượng điện trở của một số vật rắn đột ngột mất, khi nhiệt độ của chúng giảm xuống một ngưỡng nhất định Chất siêu dẫn là những chất tồn tại ở nhiệt độ cực thấp, dòng điện chạy qua không có trở kháng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC