Chuyển đổi nông nghiệp các nước Asean

Mười năm qua, với tác động của những chính sách đổi mới và sự cố gắng vượt bậc của nhân dân, sản xuất nông nghiệp Việt Nam phát triển vững chắc với mức tăng 4-5%/năm. Việt Nam đã đảm bảo được an ninh lương thực, đáp ứng hiện tại của nhu cầu thị trường trong nước và có nhiều sản phẩm xuất khẩu với tỷ xuất hàng hoá cao như cà phê 95%, điều trên 90%, cao su 80-85%, hạt tiêu 99%, chè 42%. Năm 1999, kim ngạch xuất khẩu hàng nông lâm sản của cả nước ước đạt trên 3 tỷ USD, chiếm 27% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Thu nhập từ nông nghiệp trong vài năm gần đây tăng nhanh hơn các nguồn thu nhập khác, và đóng góp chủ yếu cho việc tăng mức sống dân cư ở khu vực nông thôn. Trong giai đoạn 1992/1993-1997/1998, thu nhập từ hoạt động nông nghiệp tăng 61%, từ hoạt động phi nông nghiệp tăng 30.5%. Kết quả là tỷ lệ đóng góp của hoạt động nông nghiệp trong thu nhập của hộ nông thôn tăng từ 37% lên 47%. Cũng trong giai đoạn này, thu nhập từ trồng lúa tăng 21%, thu nhập từ chăn nuôi và ngư nghiệp tăng 53%, từ các cây lương thực tăng 55% và từ cây công nghiệp tăng 66%. Mặc dù có sự phát triển không ngừng, nông nghiệp Việt Nam còn gặp rất nhiều khó khăn, chưa phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế của các ngành, cơ cấu kinh tế còn mất cân bằng , thu nhập ở nông thôn còn rất thấp, điều kiện sinh hoạt khó khăn. Bên cạnh đó, chênh lệch thu nhập giữa nông thôn và thành thị ngày một tăng. Chính vì thế Việt Nam đang có những chính sách cải cách tác động hơn nữa vào quá trình chuyển đổi kinh tế nông thôn để từ đó có thể nâng cao thu nhập của các hộ gia đình, đồng thời phát huy được lợi thế nông nghiệp đóng góp cho sự phát triển chung của toàn nền kinh tế. Trong quá trình hội nhập, nền kinh tế Việt Nam sẽ có những quan hệ chặt chẽ hơn với các nước trên thế giới và đặc biệt là các nước trong khối ASEAN. Chính vì thế bên cạnh thực hiện chuyển đổi kinh tế nông nghiệp tại, việc nghiên cứu quá trình chuyển đổi kinh tế nông nghiệp của các nước khác trong khu vực sẽ giúp Việt Nam có được những cái nhìn tổng quan hơn về các nước xung quanh từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm. Và việc nghiên cứu các chính sách chuyển đổi của các nước trong khu vực, đặc biệt là các chính sách thương mại sẽ giúp Việt Nam có thể nhìn nhận về các đối tác khi tham gia thương mại quốc tế, nhất là trong quá trình tự do hoá thương mại và quá trình toàn cầu hoá. Thái lan, Malaysia, Philipin, Indonesia, Malaysia là những nước có những thành tựu nông nghiệp đáng kể trong khối ASEAN. Chính vì thế trong quá trình phân tích, bài nghiên cứu sẽ tập chung chủ yếu vào phân tích tiềm năng, tình hình chuyển đổi và các chính sách áp dụng của 4 quốc gia này để từ đó có thể ra các kinh nghiệm trong quá trình chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC