Cổ phần hóa, tư nhân hóa và việc chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam

Quá trình chuyển đổi của Việt Nam từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường đã kết hợp các nội dung chuyển đổi dần từng bước và mang tính thực tiễn với quyết tâm phát huy sức mạnh và nguyện vọng của người dân Việt Nam nhằm đạt được các mục tiêu ưu tiên bao trùm là đoàn kết dân tộc và phát triển con người. Hai thập niên đổi mới đã giúp Việt Nam đạt được những thành tích đáng tựhào về đổi mới chính sách và đưa ra những giải pháp phù hợp với đặc điểm cụthểcủa nền kinh tếViệt Nam. Việc cơcấu lại các doanh nghiệp nhà nước là một phần quan trọng trong công cuộc cải cách này. Những người không theo dõi chặt chẽtình hình Việt Nam thường hiểu lầm rằng cải cách doanh nghiệp nhà nước là quá trình “tưnhân hóa” hoặc nhà nước ngừng can thiệp một cách không có kếhoạch vào quá trình phát triển các ngành. Tuy nhiên, Tài liệu Đối thoại chính sách này của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) chứng minh rằng chủtrương chính sách của Chính phủsâu sắc hơn so với nhận định đó. Tài liệu đưa ra nhận định quan trọng là phải đặt chiến lược cổphần hoá của Chính phủtrong bối cảnh lịch sửvà kinh tếthích hợp đểcó thểhiểu được các mục tiêu và sựlựa chọn công cụchính sách của Chính phủ. Cũng nhưcác tài liệu khác trong một loạt các nghiên cứu, Tài liệu Đối thoại chính sách này của UNDP nhằm đóng góp vào các cuộc thảo luận chính sách quan trọng ởViệt Nam thông qua việc xem xét một cách khách quan tình hình phát triển của Việt Nam và ý nghĩa đối với tương lai. Tài liệu này không nhằm đánh giá chiến lược của Chính phủhay đưa ra các khuyến nghịthay đổi chính sách. Mục tiêu của chúng tôi đơn giản là khuyến khích các cuộc trao đổi, thảo luận thông qua việc cung cấp các thông tin và minh chứng được thu thập và trình bày chúng một cách rõ ràng và khách quan. Mặc dù các ý kiến nêu ra trong tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm chính thức của UNDP, song chúng tôi coi đây là cơhội đóng góp cho các cuộc thảo luận vềvấn đềquan trọng này trong sựnghiệp phát triển của Việt Nam. Chúng tôi xin chúc mừng nhóm nghiên cứu vềthành quảlàm việc hết sức tỷmỷ vàcông phu và hy vọng rằng việc xuất bản tài liệu này sẽthúc đẩy hơn nữa công tác nghiên cứu và phân tích vềquá trình đổi mới cơcấu doanh nghiệp nhà nước ởViệt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC