Con đường đi tới thành công M&A Việt Nam

Trong những năm gần đây, thịtrường tài chính thếgiới nói chung và thịtrường tài chính Việt Nam nói riêng có những biến động hết sức to lớn, đặc biệt trong năm 2008 vừa qua, chúng ta đã chứng kiến một cuộc suy thoái tài chính lan rộng trên toàn cầu. Trong cuộc khủng hoảng đó đa phần các chủthểtrong nền kinh tếgặp khó khăn và mức độcạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn, tạo động lực cho sựphát triển của hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) dưới nhiều hình thức đa dạng. Tuy nhiên, là một thịtrường non trẻ, hoạt động M&A tại Việt Nam vẫn còn những tồn tài cần khắc phục. Những thất bại, do vậy là điều không thể tránh khỏi trong quá trình phát triển của mình. Với những lý do đó, tôi đã thực hiện đềtài nghiên cứu mang tên: “Con đường đi tới thành công cho M&A Việt Nam” nhằm mang lại một cái nhìn khái quát và đúng đắn vềbản chất của những nguyên nhân gây ra thất bại với mục đích nâng cao chất lượng của các thương vụM&A đểthành công hơn trong thịtrường tương lai, trong thịtrường và Việt Nam chính thức hội nhập kinh tếquốc tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC