Công nghệ kĩ thuật - Điện - Điện tử - Đề tài: Xe điều khiển từ xa thông qua smartphone

1. GiỚI THIỆU VỀ ARDUINO 1.1 Khái niệm Arduino là một board mạch vi xử lý được dùng để lập trình tương tác với các thiết bị phần cứng như động cơ, cảm biến Một số ứng dụng của Arduino: Thường được sử dụng để điều khiển các thiết bị điện tử, dùng để xây dựng các hệ thống nhúng. software / hardware máy bay không người lái. thiết bị điện tử giá rẻ với đầu ra TV có thể chứa một thư viện năm ngàn cuốn sách,

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC