Công nghệ phần mềm - Kiểm tra tính bảo mật, chức năng hệ thống

Công nghệ phần mềm là lĩnh vực nghiên cứu của tin học nhằm đề xuất các nguyên lý, phương pháp, công cụ, cách tiếp cận và phương tiện phục vụ cho việc thiết kế và cài đặt các sản phẩm phần mềm một cách kinh tế, vừa tin cậy, vừa làm việc hiệu quả trên máy tớnh. Sau một thời gian được tiếp thu những kiến thức quý bỏu trong môn Công nghệ phần mềm do thầy PGS.TS Hàn Viết Thuận giảng dạy, chúng em đã có cơ hội được thực hành để xõy dựng nên một phần mềm, qua đó cụ thể hoá những kiến thức đã học. Đề tài nhóm 3 - Tin học kinh tế 48 chúng em lựa chọn là “Xõy dựng phần mềm quản lý kho gỗ của chi nhánh công ty ván gỗ ép MDF Gia Lai”. Qua từng tuần, thực hiện từng quy trình trong công nghệ phần mềm, cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy Thuận, sự đóng góp ý kiến của các bạn trong lớp, và sự miệt mài làm việc của nhóm 3, chúng em đã cho ra mắt phần mềm đáp ứng được yêu cầu cao của người sử dụng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC