Công nghệ sản xuất cà chua cô đặc

- Cà chua cô đặc là một trong những sản phẩm chính của công nghiệp đồ hộp rau quả, được coi là bán chế phẩm vì nó được dùng để chế biến các loại đồ hộp khác như đồ hộp xốt các loại, nước xốt của đồ hộp thịt, cá, rau, để làm nguyên liệu nấu nướng. Cà chua cô đặc được chế biến bằng cách cô đặc thịt cà chua (theo mức độ khác nhau) sau khi đã nghiền nhỏ và loại bỏ hạt, vỏ. Ở Liên Xô người ta phân loại cà chua cô đặc như sau: • Pure cà chua: có độ khô 12, 15 và 20% • Cà chua cô đặc loại độ khô 30, 35 và 40% • Cà chua cô đặc loại độ khô 50 – 70% • Bột cà chua: độ khô 88 – 95% Dạng cà chua cô đặc có độ khô 30% được chế biến nhiều hơn cả - Ở Mỹ, cà chua cô đặc được phân loại như sau: • Pure cà chua: cà chua chà mịn qua rây để loại bỏ vỏ, hạt • Pure cà chua miếng: cà chua xé tơi, qua sàng để loại bỏ vỏ, hạt. • Cà chua cô đặc loại có độ khô 25 – 29% • Cà chua cô đặc có độ khô 29 – 33% • Cà chua cô đặc có độ khô trên 33% • Cà chua miếng cô đặc: cà chua xé tơi, loại bỏ vỏ và hạt, rồi cô đặc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC