Luận Văn Công Nghệ Thông Tin

Xe điều khiển từ xa thông qua smartphone

Xe điều khiển từ xa thông qua smartphone


Đất nước ta đang trong giai đoạn công nghiệp hoá hiện đại hoá, nên khoa học – kỹ thuật luôn là mối quan tâm hàng đầu. Cùng với sự phát triển nhanh chóng về khoa học - kỹ thuật, nghành điện tự động có những bước phát triển nhảy vọt với linh kiện bán dẫn, các hệ thống nhúng ra đời và kèm theo đó là nh ...


Bài thuyết trình: Phương pháp nguyên cứu khoa học

Bài thuyết trình: Phương pháp nguyên cứu khoa học


HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN: Vẫn là cuộc họp giữa nhiều người nhưng người tham gia sẽ không phải di chuyển, không tốn kinh phí như hội nghị truyền thống. Việc giao tiếp, hội họp sẽ sử dụng công nghệ kết nối bằng Internet. Mọi người giao tiếp, tiếp xúc với nhau thông qua tiếng nói và hình ảnh.


Đề cương chi tiết môn: Chuyên sâu bóng chuyền 1 - Lịch sử và kỹ thuật đệm chuyền bóng (áp dụng từ năm học 2017-2018)

Đề cương chi tiết môn: Chuyên sâu bóng chuyền 1 - Lịch sử và kỹ thuật đệm chuyền bóng (áp dụng từ năm học 2017-2018)


ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 1. Tên môn học: Chuyên sâu bóng chuyền 1-lịch sử bóng chuyền và kỹ thuật đệm chuyền bóng 2. Mã môn học: 01273 3. Số tín chỉ: 3 TC; bao gồm: lý thuyết: 1 TC; thực hành/thảo luận: 2TC. 4. Phân bổ thời gian: - Lý thuyết: 15 tiết - Thực hành: 60 tiết 5. Điều kiện tiên quyết: 6. ...


Công nghệ kĩ thuật - Điện - Điện tử - Đề tài: Xe điều khiển từ xa thông qua smartphone

Công nghệ kĩ thuật - Điện - Điện tử - Đề tài: Xe điều khiển từ xa thông qua smartphone


1. GiỚI THIỆU VỀ ARDUINO 1.1 Khái niệm Arduino là một board mạch vi xử lý được dùng để lập trình tương tác với các thiết bị phần cứng như động cơ, cảm biến Một số ứng dụng của Arduino: Thường được sử dụng để điều khiển các thiết bị điện tử, dùng để xây dựng các hệ thống nhúng. software / hardware m ...


Đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả việc sử dụng Internet của sinh viên Trường Đại học Nội vụ phân hiệu tại Quảng Nam

Đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả việc sử dụng Internet của sinh viên Trường Đại học Nội vụ phân hiệu tại Quảng Nam


Trong những năm gần đây, người ta chứng kiến những bước thay đổi mạnh mẽ chưa từng thấy của các phương tiện thông tin đại chúng, một trong những dịch vụ hàng đầu hiện nay là sự xuất hiện của Internet. Nó là một phương tiện không thể thiếu của nhân loại, một dịch vụ “nhanh, gọn, tiện ích”, không nhữn ...


Phương pháp phân cụm dữ liệu web và xây dựng ứng dụng trong máy tìm kiếm

Phương pháp phân cụm dữ liệu web và xây dựng ứng dụng trong máy tìm kiếm


1. Tính cấp thiết của đề tài - Sự phát triển nhanh chong cua cac ưng dụng công nghệ thông tin và Internet và ở nhiều lĩ nh vự c đờ i số ng xã hộ i , quản ly kinh tế , khoa họ c kỹ thuậ t đã tạ o ra nhiề u cơ sở dữ liệ u khổ ng lồ . Cac cơ sở dữ liệ u nà y không phả i k ...


Luận văn Nghiên cứu phương pháp tối ưu quy trình dựa trên phân tích dữ liệu

Luận văn Nghiên cứu phương pháp tối ưu quy trình dựa trên phân tích dữ liệu


Trong môi trường hiện nay, một doanh nghiệp muốn hoạt động tốt đều cần phải có một qui trình các luồng xử lý công việc rõ ràng nhằm đảm bảo được sự vận hành tốt và nhanh chóng của toàn bộ hệ thống doanh nghiệp. Một qui trình xử lý tốt của doanh nghiệp sẽ đem lại được nhiều lợi ích, từ tiết kiệm c ...


Luận văn Xây dựng bộ lọc phát hiện các website có nội dung khiêu dâm dựa trên url và text content

Luận văn Xây dựng bộ lọc phát hiện các website có nội dung khiêu dâm dựa trên url và text content


Internet bắt đầu xuất hiện từ những năm thập niên 60. Tuy nhiên tại thời điểm đó nó chỉ đƣợc sử dụng nội bộ và phục vụ chủ yếu cho quân sự. Ngày 19/11/1997 là ngày đầu tiên Việt Nam chính thức hòa vào mạng Internet toàn cầu, sau mƣời mấy năm hoạt động Internet trở thành một thuật ngữ hầu nhƣ ai c ...


Luận án Xây dựng mô hình quản lý CSDL hóa đơn tiền điện, thực hiện chương trình quản lý hệ thống trên Oracle

Luận án Xây dựng mô hình quản lý CSDL hóa đơn tiền điện, thực hiện chương trình quản lý hệ thống trên Oracle


Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, là một công ty lớn trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam hiện có khoảng 700.000 khách hàng (điện kế) phục vụ phân phối và kinh doanh điện năng cho toàn bộ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Với một số lượng khách hàng lớn sử dụng điện năng cho nhiều mục đíc ...