Công nghệ xử lý bụi - Case study: Công nghệ xử lý bụi tại nhà máy nghiền xi măng holcim Hiệp Phước

Các phương pháp ướt thường được sửdụng cho những nơi bụi mang độ ẩm cao hoặc không khí tại nơi làm việc không đồng đều vềnhiệt độvà độ ẩm. Nguyên tắc của phương pháp này là dòng không khí chứa bụi phải được đi qua một môi trường lỏng hoặc màng hơi nước đểtăng khảnăng lắng xuống của hạt bụi. Có rất nhiều cách để áp dụng nguyên tắc này, dưới đây chúng ta sẽ xem xét một vài phương pháp hay được sửdụng trong công nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC