Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa của Việt nam thời kỳ sau đổi mới từ 1986 đến nay

Những năm 1980 là thời kỳ mà cả trong nước và quốc tế đều có nhiều biến đổi, trong đó có những biến đổi làm đảo ngược cả tư duy con người. Đó là : - Sau 10 năm tiếp tục thực hiện chiến lược CNH hướng nội trong điều kiện đất nước thống nhất, nền kinh tế Việt Nam vẫn nằm trong trạng thái trì trệ: sản xuất nông nghiệp thấp kém, không đáp ứng được nhu cầu trong nước; công nghiệp nặng đầu tư lớn nhưng hiệu quả thấp; nhiều mặt hàng tiêu dùng thiếu trầm trọng; dấu hiệu của suy thoái và khủng hoảng kinh tế đã dần dần xuất hiện và bộc lộ rõ nét vào cuối những năm 1970 và suốt nhưng năm tiếp theo. Có thể nói, chưa bao giờ nền kinh tế đất nước lại lâm vào tính trạng khó khăn như giai đoạn này. - Xu thế tự do hóa và quốc tế hóa phát triển mạnh, nhất là trên phương diện thương mại, đầu tư và chuyển giao công nghệ cũng đặt Việt Nam trước những thách thức mới trong quá trình thực hiện CNH, HĐH. Sự hợp tác với các nước kinh tế phát triển tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam có được những công nghệ hiện đại, nguồn nguyên liệu bổ sung, kinh nghiệm công nghiệp hóa , song cũng đặt Việt Nam trước những cuộc cạnh tranh gay gắt mà nếu không biết nắm bắt cơ hội và khắc phục khó khăn thì sẽ có nguy cơ ngày càng tụt hậu xa so với các nước. - Nhiều nước đã chuyể hướng chiến lược CNH từ thay thế nhập khẩu sang hướng xuất khẩu và đã đạt được nhiều thành công. Một loạt các nước công nghiệp mới (NICs) ra đời phản ánh xu thế đúng đắn trong phát triển toàn cầu. Trong khi đó, cũng thời kỳ này mặc dù đã có bước phát triển khả quan hơn so với 1976-1980, song chiến lược và chính sách CNH ở nước ta đã không bắt nhịp được với xu thế thời đại, nặng về hướng nội trong khi sức mua của thị trường thấp, mag tính tự cung tự cấp. Vì vậy, nền kinh tế trì trệ, hiệu quả thấp và hàng hóa thiếu sức cạnh tranh. - Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu đã làm mất đi thị trường và sự giúp đỡ to lớn đối với nước ta ( ước tính bình quân 1 tỷ USD/năm, chiếm khoảng 7% GDP). Sự chuyển đổi cơ chế kinh tế của Liên Xô thật sự đã có ảnh hưởng quan trọng đối với công cuộc CNH ở Việt Nam, nó đánh dấu sự từ bỏ con đường CNH theo mô hình chiến lược cũ đã từng tồn tại 25 năm qua.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC