Công nghiệp hóa ngoại vi ở một số nước

Ở Thái Lan, vai trò của Chính phủ TW rất quan trọng.Thực tế trên dẫn đến hậu quả là không có sự gắn kết giữa công việc và sinh hoạt trong ESB. Sự yếu kém của các cấp chính quyền dẫn đến hiện tượng tuy có rất nhiều khu công nghiệp và hoạt động hiệu quả song các hoạt động dịch vụ nông thôn trong vùng vẫn không có nhiều thay đổi, không mang lại lợi về công ăn việc làm cung như ích kinh tế rõ rệt cho địa phương. Như vậy, hoạt động công nghiệp là điều kiện thuận lợi song chưa đảm bảo dẫn đến đô thị hoá sẽ diễn ra nhanh mạnh được. Philippin có vai trò quan trọng của tư nhân và chính quyền địa phương TQ: Một điểm khác nữa, và có thể coi là thế mạnh của Trung Quốc là các vùng đô thị ngoại vi thường có xu hướng lan rộng chứ không dừng lại ở quy mô đã định sẵn. Đây là kết quả của hệ thống quản lý hành chính: mỗi tỉnh thường có một khu đô thị, thường là trung tâm của tỉnh, huyện lại có trung tâm của huyện. Các khu trung tâm này đều có khả năng lan tỏa, mở rộng, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa. Hiện tượng này cũng sẽ xảy ra ở những nước có vốn nền kinh tế kế hoạch tập trung giống như Trung Quốc (ví dụ Việt Nam).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC