Công tác kế toán của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp

Trong sản xuất kinh doanh, hiệu quả là một yếu tố hết sức quan trọng, hiệu quả cao đó là điều mong muốn của tất cả các doanh nghiệp. Nó là phần thù lao cho người lao động được hưởng, nó thúc tinh thần và sự gắn bó của người lao động với doanh nghiệp. Một doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả cao sẽ thu hút được nhiều lao động có tay nghề cao và sẽ tạo ra được nhiều sản phẩm nhiều hơn. Từ đó giúp cho doanh nghiệp ngày càng đứng vững hơn trên thị trường. Xuất phát từ việc nhận biết một cách sâu sắc về vai trò của hiệu quả trong hoạt động kinh doanh và nhiệm vụ của mình trong giai đoạn tới mà trung tâm dịch vụ nông nghiệp cần phải hoàn thiện hơn công tác tổ chức quản lý nghiên cứu kết quả hoạt động kinh doanh để có thể tiến hành kinh doanh một cách có hiệu quả cao nhất nhằm đáp ứng trên thị trường trong điều kiện cạnh tranh gay gắt trong nền kinh tế nhiều thành phần. Hoà mình với những chuyển biến của các ngành dịch vụ cũng đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm và hoàn thiện hơn các hình thức dịch vụ của mình. Dưới sự l ãnh đạo của đảng và Nhà nước, được sự hỗ trợ tích cực của các ngành các cấp có kế hoạch triển khai một cách tích cực và có hệ thống. Chắc chắn ngành dịch vụ - du lịch của Việt Nam sẽ tiến xa hơn nữa. Cũng nhờ có nhiều cơ chế, chính sách của chính phủ đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát huy tối đa khả năng của mình trong môi trường cạnh tranh lành mạnh. Một doanh nghiệp muốn tồn tại phát triển vững chắc trên thị trường còn cần phải nắm được các yếu tố tiêu dùng, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ…vì vậy doanh nghiệp cần quan tâm tới tất cả các khâu trong kinh doanh, từ khi bỏ đồng vốn ra để đầu tư một cách hợp lý và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp đang được đầu tư và lớn dần trên thương trường và hoạt động kinh doanh cung cấp các loại dịch vụ. Đến nay trung tâm đã được nhiều thành tựu nhất định trong cung cấp các loại dịch vụ: phục vụ ăn uống, hội nghị, hội thảo, cho thuê phòng nghỉ, văn phòng, hội trường, tổ chức tour du lịch… Sau thời gian thực tập tại trung tâm dịch vụ nông nghiệp. Em đã tìm hiểu được rất nhiều về cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và đực điểm kinh doanh của trung tâm. Nhờ sự giúp đỡ của ban lãnh đạo, phòng kế toán và cán bộ công nhân viên trong trung tâm. Đến nay em đã hoàn thành được báo cáo thực tập tổng quan của mình. Trong bài này em xin nêu ra 8 vấn đề Phần I: Giới thiệu khái quát về Trung tâm Phần II: Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của trung tâm Phần III: Tình hình kinh doanh của trung tâm (công nghệ sản xuất) Phần IV: Tổ chức và kết cấu kinh doanh của trung tâm Phần V: Tổ chức bộ máy quản lý của trung tâm Phần VI: Khảo sát và phân tích các yếu tố "đầu vào" , "đầu ra" của trung tâm Phần VII: Môi trường kinh doanh của trung tâm Phần VIII: Những thu hoạch qua giai đoạn thực tập tổng hợp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC