Công tác kế toán ở công ty kho vận và dịch vụ thương mại vinatranco

Trong nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều phải nỗ lực hết mình, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của mình. Bộ phận tài chính kế toán luôn là bộ phận không thể thiếu trong bất cứ loại hình doanh nghiệp nào. Nhiệm vụ của công tác tài chính kế toán là thu nhận, xử lý, cung cấp toàn bộ thông tin về tình hình tài sản, tình hình biến động của tài sản và các hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị. Khi nền sản xuất xã hội càng phát triển, công tác tài chính kế toán càng trở nên cần thiết và là công cụ quản lý quan trọng trong hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài chính, góp phần tích cực vào việc quản lý tài chính của Nhà Nước nói chung và quản lý doanh nghiệp nói riêng. Sau một thời gian thực tập thực tế tại Công ty Kho vận và dịch vụ thương mại, em đã có cơ hội quan sát công việc hàng ngày của phòng Tài chính - kế toán, gắn lý thuyết đã học với thực tế, mở rộng khả năng hiểu biết về công tác kế toán ở Công ty Kho vận và dịch vụ thương mại nói riêng và các công ty thương mại khác nói chung. Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, báo cáo thực tế gồm các phần sau: Phần I : Khái quát chung về Công ty kho vận và dịch vụ thương mại. Phần II : Công tác tài chính tại doanh nghiệp. Phần III: Công tác kế toán tại doanh nghiệp. Phần IV: Tình hình thực hiện phân tích hoạt động kinh tế của Công ty Kho vận và dịch vụ thương mại. Dù đã có nhiều cố gắng nhưng do hạn chế về thời gian, kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, những thông tin em thu nhận được mới chỉ là những thông tin sơ lược nhất về công ty và cách giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra vẫn chưa hoàn toàn thấu đáo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC