Công tác khai thác hoạt động khuyến mãi của Siêu Thị Bài Thơ

 Trưng bày tại nơi mua hàng: - Trên quan điểm người trung gian. - Trên quan điểm người tiêu dùng.  Phiếu mua hàng. - Các phương pháp phân phát phiêu mua hàng. - Thu hồi phiếu mua hàng  Quà tặng:là hàng được tặng miễn phí hoặc bán với giá rất thấp để kích thích tiêu thụ một món hàng nào đó. Quà tặng có thể gói chung hoặc đính kèm theo ngoài gói hàng chính. Còn bao bì món hàng có thể dùng được thì coi như quà tặng. Quà gởi bưu điện miễn phí là một món gởi tặng khách nếu họ gởi tới hang một bằng chứng là họ đã mua một món hàng nào đó của hàng. Quà tặng tự chọn là một món sẽ bán với giá hạ hơn bình thường cho khách nếu họ yêu cầu.  Hàng mẫu: Có khối lượng nhỏ và khuyến khích dùng thử. một số hàng mẫu miễn phí, một số khác thuộc loại tự thanh toán.(Công ty tính tiền giá thanh lý để bù lại chi phí làm hàng mẫu).  Thi có thưởng, trò chơi: Những trò chơi tạo cơ hội cho khách hàng, nhà buôn, hoặc lực lượng bán hàng đạt được cá gì đó tạo cơ hội may mắn cho họ do một nỗ lực nào đó  Ưu đãi người tiêu dùng.  Tặng phẩm quảng cáo.  Bao bì.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC