Công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại công ty Gốm xây dựng Hữu Hưng

Mục lục Trang Lời nói đầu4 Chương I- Những lý luận chung về chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm6 I- Chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp6 1. Khái niệm6 2. Phân loại chi phí8 2.1. Theo lĩnh vực hoạt động kinh doanh 8 2.2. Theo yếu tố chi phí8 2.3. Theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm9 2.4. Theo chức năng chi phí trong sản xuất kinh doanh10 2.5. Theo cách thức kết chuyển chi phí10 2.6. Theo quan hệ của chi phí với khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành10 2.7. Một số cách thức phân loại khác11 3. Những ngành nghề đặc trưng và đặc điểm về chi phí của chúng12 3.1. Ngành công nghiệp 12 3.2. Ngành nông nghiệp12 3.3. Ngành xây dựng cơ bản12 3.4. Ngành thương mại - dịch vụ 13 4. Nội dung chi phí kinh doanh năm tài chính13 4.1. Chi phí kinh doanh 13 4.2. Các chi phí hoạt động khác14 4.3. Các loại thuế chủ yếu14 II- Giá thành sản phẩm 16 1. Nội dung giá thành sản phẩm và dịch vụ 17 2. Lập kế hoạch giá thành sản phẩm - dịch vụ 17 3. Các chỉ tiêu đánh giá việc hạ giá thành sản phẩm so sánh được các nhân tố ảnh hưởng đến việc hạ giá thanh18 3.1. Các chỉ tiêu18 3.2. Các nhân tố tác động để giảm giá thành sản phẩm19 III. Mối quan hệ giữa chi phí và giá thành sản phẩm.20 IV. Sự cần thiết phải quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm21 1. Sự cần thiết21 2. ý nghĩa của việc hạ giá thành sản phẩm22 V. Vai trò và các biện pháp của quản trị tài chính trong các hoạt động quản trị doanh nghiệp.22 1. Vai trò của quản trị tài chính trong các hoạt động quản lý chi phí và hạ giá thành sản phẩm22 2. Các biện pháp tài chính để quản lý chi phí và hành chính giá thành sản phẩm23 2.1. Lập kế hoạch chi phí24 2.2. Kiểm tra tài chính đối với những chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm24 V- Tình hình quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay26 Chương II- Tình hình thực tế về công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại công ty gốm xây dựng hữu hưng28 I- Đặc điểm chung của công ty28 1. Quá trình hình thành và phát triển28 2. Đặc điểm qui trình công nghệ29 3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý ở Công ty Gốm Xây dựng Hữu Hưng32 3.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 32 3.2. Đặc điểm tổ chức quản lý33 4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán34 II- Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Gốm Xây dựng Hữu Hưng37 III- Tình hình quản lý chi phí và giá thành sản phẩm tại Công ty Gốm Xây dựng Hữu Hưng42 1. Đặc điểm chi phí sản xuất kinh doanh của công ty42 1.1. Phân loại theo khoản mục chi phí43 1.2. Phân loại theo yếu tố chi phí45 2. Tình hình quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm tại Công ty Gốm Xây dựng Hữu Hưng45 3. Phương thức quản lý giá thành sản phẩm công ty46 IV- Tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm chủ yếu tại Công ty Gốm Xây dựng Hữu Hưng49 1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong giá thành đơn vị sản phẩm 59 2. Chi phí nhân công trực tiếp trong giá thành sản phẩm61 3. Chi phí sản xuất chung trong giá thành sản phẩm63 4. Chi phí quản lý doanh nghiệp trong giá thành sản phẩm64 5. Chi phí bán hàng trong giá thành sản phẩm65 6. Nhận xét về tình hình quản lý chi phí và giá thành sản phẩm tại Công ty Gốm Xây dựng Hữu Hưng66 Chương III- Một số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm tại Công ty Gốm Xây dựng Hữu Hưng70 I- Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Gốm Xây dựng Hữu Hưng năm 2001 và trong thời gian tới70 II- Các biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm tại Công ty Gốm Xây dựng Hữu Hưng72 1. Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu72 2. Phát triển nguồn nhân lực - giảm chi phí nhân công73 3. Kiểm soát chặt chẽ chi phí quản lý doanh nghiệp74 4. Nâng cao năng lực sản xuất của máy móc thiết bị74 Kết luận76 Tài liệu tham khảo77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY