Công tác tổ chức hạch toán nghiệp vụ chi phí kinh doanh tại công ty CP Khoáng Sản - Phụ Gia Xi Măng Thanh Hoá

Ngày nay nền kinh tế nước ta nằm trong khu vực sôi động và đang diễn ra rất phức tạp dưới sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, sự cạnh tranh giữa các doanh ngiệp ngày càng gay gắt. Chính sự cạnh tranh này đã làm cho nênd kinh tế nước ta thay đổi nhanh chóng. Vì vậy muốn tồn tại và phát triển nhanh chóng mỗi doanh nghiệp đều phải không ngừng đổi mới năng động trong quá trình sản xuất kinh doanh của mình nhằm tìm ra những biện pháp thích hợp. Cùng với sự thay đổi của các nhân tố chủ quan, nhân tố khách quan tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao hơn, chi phí thấp hơn nhằm thu được lợi nhuận cao và tìm đựoc chỗ đứng trên thị trường. Vậy làm thế nào để tối đa hoá lợi nhuận, giảm chi phí thấp nhất tới mức có thể là yêu cầu cơ bản lâu dài của tất cả các doanh nghiệp. Đây là vấn đề đặt ra cho mỗi doanh nghiệp và yêu cầu cải tiến sự sáng tạo của những người hạch toán kế toán nói chung và của những người làm công tác kế toán chi phí nói riêng. Chính điều đó đã khẳng định bộ máy kế toán là một bộ phận quan trọng để doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và toàn xã hội. Qua thời gian thực tập tại công ty CP Khoáng Sản - Phụ Gia Xi Măng Thanh Hoá em đã đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu về nghiệp vụ hạch toán chi phí kinh doanh của đơn vị trong phạm vi chuyên đề của mình. Em nhận thấy tầm quan trọng của chi phí kinh doanh nhằm nắm bắt được tình hình thu chi của DN để từ đó có kế hoạch sản xuất kinh doanh tốt hơn. Là một học sinh của trường trung cấp thương mại TW5 em đã được học tập và rèn luyện về chuyên ngành kế toán xong không chỉ đơn thuần trên mặt lý thuyết mà phải gắn lìên với thực tế để đạt được mục đích của chuyên ngành kế toán. Được tiếp cận thực tế tại công ty CP Khoáng Sản - Phụ Gia Xi Măng Thanh Hoá. Dươí sự phân công của nhà trường em được giao nghiên cứu về chuyên đề chi phí kinh doanh được sự giúp đỡ của các thầy cô giáo, ban giám đốc công ty, phòng kế toán cùng các phòng ban có liên quan giúp em tìm hiểu sâu hơn về nghiệp vụ hạch toán chi phí kinh doanh, giúp em hệ thống hoá được các chỉ tiêu kinh tế, nắm bắt được từng nội dung, từng khâu hạch toán một cách thành thạo hơn để sau khi ra trường đi làm không còn bỡ ngỡ. Trong quá trình viết báo cáo, mặc dù em đã cố gắng hết mình xong sự hiểu biết nhìn nhận của một học sinh thực tập chuyên ngành kế toán nên bài viết của em không tránh khỏi sai sót. Em mong được sự quan tâm giúp đỡ của các thầy, cô các cán bộ CNV trong công ty để bài báo cáo của em đạt hiệu quả cao.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC