Công tác xã hội tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật tỉnh Hà Tây

Công tác xã hội là một ngành khoa học tương đối non trẻ trên thế giới, tính chất chuyên nghiệp mới được hình thành hơn 100 năm nay măc dù có nguồn gốc hình thành từ xa xưa. Tuy vậy ngày nay trong xã hội hiện đại Công tác xã hội đã và đang không ngừng khẳng định vai trò và vị trí quan trọng của mình trong xã hội. Công tác xã hội là sự vận dụng các lý thuyết khoa học về hành vi con người và hệ thống xã hội nhằm xây dựng và thúc đẩy sự thay đổi liên quan đến vi trí, địa vị, vai trò của các các nhân, nhóm, cộng đồng người yếu thế tiến tới bình đẳng và tiến bộ xã hội. Đối tượng phục vụ - thân chủ của Công tác xã hội là những nhóm, cá nhân yếu thế được nhân viên Công tác xã hội bằng chuyên môn nghiệp vụ của mình sẽ giúp thân chủ phục hồi các chức năng, khơi dậy các khả năng tiềm ẩn của bản thân thân chủ để họ tự giải quyết vấn đề gặp phải. Nhân viên Công tác xã hội không “ làm hộ, làm cho, làm thay “ các thân chủ. Như vậy trên cơ sở đó ta có thể nhận định rằng: “Công tác xã hội tuy là một ngành khoa hoc mới, một nghề mới nhưng là một ngành, một nghề có tính nhân văn sâu sắc.” Chúng tôi những sinh viên năm thứ nhất chuyên nghành Công tác xã hội trường Đại học Khoa Học Xã Hội& Nhân Văn được trang bị những lý thuyết, kỹ năng, phương pháp thực hành Công tác xã hội và hơn hết được sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của thầy giáo. Chúng tôi đã quyết định tổ chức chuyến đi thực tế tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật tỉnh Hà Tây để có thể “Học đi đôi với hành”, những lý thuyết, phương pháp, kỹ năng đã được học của ngành Công tác xã hội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC