Đặc điểm tổ chức kinh doanh và quản lí kinh doanh của công ty

Nền kinh tế thị trường là một nền kinh tế mở ra cho các doanh nghiệp nhiều hướng đi, tuy nhiên nó cũng đặt ra không ít những khó khăn, thách thức đối với doanh nghiệp chưa thực sự tìm được chỗ đứng cho mình. Để có được ảnh hưởng cũng như vị thế trên thị trường, doanh nghiệp buộc phải cạnh tranh với các doanh nghiệp khác cũng như việc tuân thủ các quy luật của thị trường. Mặt khác như chúng ta đã biết tối đa hoá lợi nhuận lại là mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp. Kế toán là một bộ phận cấu thành, là công cụ quản lý kinh tế tài chính quan trọng và hiệu quả trong quản lý kiểm soát các hoạt động Kinh tế - Tài chính của doanh nghiệp. Với tư cách là công cụ quản lý kinh tế, kế toán gắn liển với hoạt động Kinh tế tài chính, tổ chức thông tin hữu ích cho các quyết định kinh tế. Vì vậy kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ với hoạt động kinh tế Nhà nước mà còn rất cần thiết và quan trọng với hoạt động tài chính doanh nghiệp của mọi thành phần kinh tế. Kế toán có phương pháp riêng, độc lập và có những ngôn ngũ nghề nghiệp mang nhiều màu sắc riêng biệt, dựa trên những nguyên lý làm nền tảng lý luận, là đạo lý quan trọng để xây dựng chế độ kế toán của từng Quốc gia cũng như việc hành nghề kế toán ở các đơn vị kế toán. Đứng trước xu hướng khu vực hoá và toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, Việt Nam đã và đang nỗ lực tham gia vào các tổ chức kinh tế khu vực và thế giới: AFTA, WTO Điều này cũng có nghĩa là đặt Việt Nam trước thách thức. Do vậy, hoàn thiện hệ thống kế toán doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói riêng phù hợp với yêu cầu của nền Kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế là yêu cầu bức xúc đặt ra đối với các doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề lĩnh vực trong nền kinh tế quốc dân. Để tồn tại và phát triển trong một nền kinh tế có sự cạnh tranh mạnh mẽ, giải pháp quan trọng đối với doanh nghiệp nói chung là sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Trong điều kiện đó, các doanh nghiệp cần nắm bắt đầy đủ, kịp thời mọi thông tin về tình hình tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao chất lượng thông tin kế toán. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình Công ty CP thương mại và vận tải Sông Đà cũng không nằm ngoài xu thế chung đó. Trong quá trình làm Báo cáo tổng hợp tôi đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của Thầy giáo hướng dẫn Đỗ Đức Tài và các anh chị trong Phòng kế toán của Công ty CP Thương mại và vận tải Sông Đà. Do thời gian thực tập và nghiêp cứu đề tài còn hạn chế và kiến thức còn hạn hẹp nên không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô cũng như bạn đọc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC