Đánh giá diễn biến môi trường nước dưới đất Đồng Nai

(Bản scan) Trong công tác quy hoạch phát triển kinh tế cho từng địa phương, từng vùng lãnh thổ, nắm rõ về tiềm năng các nguồn nước cùng chất lượng nước để có thể định hướng quy hoạch khai thác lâu dài phục vụ phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường sống là một việc không thể thiếu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC