Đánh giá hiệu quả kinh tế từ hoạt động trồng rừng keo lai tại xã Dương Hòa – Thị xã Hương Thủy – Tỉnh Thừa Thiên Huế

Kinh tế xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu về lâm sản gỗ cho sản xuất và tiêu dùng ngày càng tăng. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu đó, con người đã khai thác một cách ồ ạt thiếu qui hoạch làm cho diện tích rừng tự nhiên ngày càng suy giảm liên tục không chỉ ở Việt Nam mà cả hầu hết các nước trên thế giới. Làm cho diễn biến khí hậu theo chiều hướng bất lợi đã để lại nhiều hậu quả nặng nề, có nguy cơ đe dọa đến trái đất và môi trường. Đứng trước nguy cơ suy thoái tài nguyên như hiện nay, thì việc khuyến khích trồng rừng, chế biến và sử dụng gỗ trồng được xem là giải pháp hữu hiệu làm giảm áp lực về lâm sản gỗ lên rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu phát triển xã hội. Bên cạnh đó, trồng rừng vừa điều hòa không khí, hạn chế lũ lụt, cải tạo môi trường sống , vừa mang lại hiệu quả kinh tế cho hộ trồng rừng. Do vậy, tôi đã chọn đề tài: “ Đánh giá hiệu quả kinh tế từ hoạt động trồng rừng keo lai tại xã Dương Hòa – Thị xã Hương Thủy – tỉnh Thừa Thiên Huế” làm đề tài nghiên cứu. - Dữ liệu phục vụ nghiên cứu + Tiến hành điều tra 30 hộ trên địa bàn xã để phục vụ cho quá trình nghiên cứu. + Sử dụng, tham khảo tài liệu, báo cáo của một số giáo sư, tiến sĩ , và bài viết của tại một số trang wed đáng tin cậy. -Phương pháp nghiên cứu + Phương pháp thu thập số liệu + Phương pháp thống kê kinh tế + Phương pháp định lượng + Phương pháp so sánh + Phương pháp chuyên khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC